Kvinde sidder på sit hjemmekontor og læser papirer foran sin computer

Foto: Jacob Lund Photography

Fra den 30. april er kravene til din hjemmearbejdsplads lempet, så du nu skal arbejde hjemme mere end to dage gennemsnitligt om ugen over en månedlig periode, før din arbejdsgiver skal leve op til arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde. Hidtil har grænsen været gennemsnitligt en dag om ugen.

Både ude og hjemme tæller

Arbejder du hjemme mindre end to dage om ugen, gælder de særlige krav til skærmarbejde som udgangspunkt ikke. Her er dog nogle forbehold, som du skal være særligt opmærksom på:

  • Udfører du sammenlagt skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit over en måned, hvor du arbejder regelmæssigt både hjemme og på andre arbejdssteder – f.eks. din normale arbejdsplads – gælder de særlige krav til skærmarbejdspladsen også på din hjemmearbejdsplads.
  • De særlige krav gælder dog IKKE for skærmarbejdspladsen hjemme, hvis du har adgang til en skærmarbejdsplads, du benytter på et fast eller skiftende arbejdssted, som allerede opfylder de særlige krav. Ved sammentællingen af, om skærmarbejdet udføres mere end to dage gennemsnitligt om måneden, indgår kun det arbejde, som du udfører regelmæssigt hjemme, i virksomheden og/eller på andre skiftende arbejdssteder.

Hvad gælder for mig?

Beregningerne er altså forskellige, afhængigt af hvor meget du arbejder hjemme eller ude. Nedenfor kan du se eksempler på forskellige arbejdssituationer. Er du i tvivl, kan du altid tage fat i din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545. 

Alle dage i eksemplerne beregnes som et gennemsnit over en måned. Dagene kan derfor fordele sig forskelligt over de enkelte uger i måneden.

Jeg arbejder 2,5 dage hjemme og 2,5 dage på kontor    
Du udfører skærmarbejde hjemme i 2,5 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2,5 dage. Der er krav om, at både skærmarbejdspladsen hjemme og skærmarbejdspladsen på
kontoret opfylder de særlige krav.
 
Jeg arbejder 3 dage hjemme og 2 dage på kontor     
Du udfører skærmarbejde hjemme i 3 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav 
Jeg arbejder 2 dage hjemme og 3 dage på kontor     
Du udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 3 dage. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.
Når skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav, er der ikke krav om at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling).
 
Jeg arbejder 2 dage hjemme og 2 dage på kontor     
Du udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme skal opfylde de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.
 
Jeg arbejder 1 dag hjemme, 2 på kontor og 2 dage ude     
Du udfører skærmarbejde hjemme i 1 dag, udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på et tredje skiftende arbejdssted i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret eller på det skiftende arbejdssted opfylder de særlige krav. 

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning om hjemmearbejde 

 

Regler for hjemmearbejde

Sådan er reglerne, når du arbejder med skærmarbejde: 
  • Din arbejdsgiver skal sørge for, at du har det nødvendige inventar og udstyr til at udføre dine opgaver.
  • Du skal have et bord og en kontorstol, der passer til dig i højden. Bordet skal være dybt nok til, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand med plads til tastatur og armstøtte.
  • Du skal have ordentligt arbejdslys bl.a. med tilstrækkelig belysning og passende kontrast mellem skærm og omgivelser.
  • Kontorstolen skal have sæde og ryg, der kan indstilles i højden, og ryggen skal kunne stilles skråt.
  • Du har ret til at få undersøgt dit syn for at vurdere, om du evt. har brug for skærmbriller.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du se alle regler for skærmarbejde.


Har du spørgsmål til dit arbejdsmiljø, er du altid velkommen til at kontakte din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545.
Se mere om regler for indretning af dit kontor

Mere nyt om hjemmearbejde: Forskere sætter fremtidens organisering af arbejdslivet under lup