Over de næste år kører HK Kommunal i samarbejde med DTU et stort forskningsprojekt om hjemmearbejde, distancearbejde og naturligvis betydningen af dette på godt og ondt. Mange kommuner har været interesseret i at deltage, men det er nu på plads, at de tre case-kommuner i forskningsprojektet, også kaldet SPACE, bliver Holbæk, Ballerup og Vejle kommuner.

Værdifuldt fundament

I HK Kommunal er man glade for, at case-kommunerne er på plads, så forskningsprojektet kan få indblik i arbejdsgange, holdninger og samtidig få en vis geografisk spredning.

- Det er supergodt med det tre kommuner, der nu er faldet på plads. Dog skylder vi også en kæmpe tak til alle de tillidsvalgte, der har haft forslaget med i MED-udvalg og på anden måde har forsøgt at få deres bagland til at deltage i forskningsprojektet. Og også en stor tak til alle de medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, lyder det fra Karen Brøndsholm, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal.

- Det er meget værdifuldt, at vi med de tre kommuner får et godt fundament for forskningen, og den viden vi skal bringe ud til inspiration og handlinger på arbejdspladserne i sidste ende, forklarer Karen Brøndsholm.