digital tranformation

Forskerne har brug for viden om, hvordan lønmodtagere oplever digitalisering af deres arbejde, og hvordan den påvirker deres hverdag. Din deltagelse i undersøgelsen kan bidrage til ny indsigt, som kan komme både forskningsverdenen og fagforeningen til gode. Foto: Shutterstock.

Hvordan har indførelsen af nye digitale værktøjer og programmer påvirket offentligt ansatte lønmodtageres arbejde i løbet af de seneste 5 år? Det skal en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i 8 EU-lande – blandt andre Danmark – nu give svar på.

Har du fx fået mere tid til at fokusere på væsentlige aspekter af dit job’? Har teknologien øget dit arbejdstempo og intensiteten i dit arbejde? Og har den forbedret dit samarbejde med kollegerne? Sådan lyder nogle af spørgsmålene.

Deltag i undersøgelsen her

Undersøgelsen, som ifølge invitationen til at deltage kan besvares på cirka 25 minutter, bliver betalt af EU-Kommissionen. Den faglige sammenslutning for offentligt ansatte i Europa, EPSU, er med som partner bag undersøgelsen.

Forsker: Brug for ny viden

- Der er tale om forskning, som har højprioritet, siger Bjarke Refslund, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde på Aalborg Universitet og som står for at gennemføre den danske del af undersøgelsen.

- Der findes ikke særlig meget viden om lønmodtagernes oplevelse af digitaliseringen af deres arbejde – og netop den oplevelse er projektets fokus. Rapporten om resultaterne kan blive et vigtigt bidrag til ny viden, og i rapporten kommer til at indgå anbefalinger til de europæiske politikere, fortæller Bjarke Refslund.

En af anbefalingerne vil formentlig være at inddrage lønmodtagerne, når der skal indføres nye digitale teknologier og arbejdsgange, gætter han på. For inddragelse er der brug for, viser erfaringer allerede.

Hvad med kroppen?

Et tema i den tværeuropæiske undersøgelse er, hvad de nye digitale værktøjer i arbejdet gør ved de ansattes krop.

’Føler du, at introduktionen af de digitale værktøjer og metoder i din hverdag har haft indflydelse på dit fysiske helbred? lyder et af spørgsmålene i undersøgelsen, som HK Statbladet har fået adgang til.

Skelne mellem arbejde og fritid på hjemmearbejde?

Også de offentligt ansattes oplevelse af det hjemmearbejde, der er blevet mere af de senere år, vil forskerne gerne have indblik i. Et udsagn om hjemmearbejde, man skal forholde sig til, lyder: ’Det har øget min personlige tid og tiden med min familie’. Et andet er det her: ’Når jeg fjernarbejder hjemmefra, er det svært at skelne klart mellem min arbejdstid og min personlige tid.’ Man kan svare gradueret fra 'meget enig' til 'meget uenig'.

Fagforeningsformand: Deltag

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, kalder undersøgelsen interessant og anbefaler varmt medlemmerne at deltage.

- Vi oplever alle hver for sig, hvordan digitalisering ændrer vores arbejde på godt og måske på ondt. Den omfattende undersøgelse, som nu bliver gennemført, kan give en bred viden, som både arbejdsgivere og lønmodtagere og deres faglige organisationer kan få glæde af.

- Med overblik over konsekvenserne af øget digitalisering af arbejdsprocesserne får alle bedre muligheder for at indrette arbejdspladser, kompetenceudvikling og ikke mindst aftaler om løn- og arbejdsvilkår bedst muligt, siger HK Stat-formanden.

Netop spørgsmålet om relevant kompetenceudvikling stillet til rådighed af arbejdsgiverne bliver også rejst i undersøgelsen.

Her kommer du til undersøgelsen

Du kan komme til undersøgelsen ved at klikke på linket her.

Undersøgelsen er anonym, oplyser lektor Bjarke Refslund. Man kan som deltager ved at opgive sin mailadresse få tilsendt de danske resultater af undersøgelsen.

Bjarke Refslund forventer at lukke den danske del det digitale spørgeskema ned inden sommerferien – det vi sige senest midt i juli, oplyser han.