Ung mand putter stemmeseddel i stemmeboks

Vi skal snart til stemmeurnerne igen. Denne gang om EU-forbeholdet. Arkivfoto: Colourbox. 

Den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal afskaffe sit EU-forbehold på forsvarsområdet.
Her får du svarene på de spørgsmål, der kan opstå, hvis du i den forbindelse har opgaver som enten tilforordnet borger eller som medarbejder i kommunen.

Jeg er IKKE udpeget som valgtilforordnet

Er du ikke tilforordnet på valgdagen, er det de almindelige arbejdstidsregler, der er gældende. De indebærer, at der betales med almindelig timeløn + 50 pct. de første tre overarbejdstimer og herefter + 100 pct.

NB! En anden honorering kan aftales lokalt i en decentral arbejdstidsaftale. Den kan dog ikke være mindre, end hvad der gives efter overenskomsten.

Jeg er udpeget som valgtilforordnet

Er du udpeget som tilforordnet, ydes der den almindelige løn for dagen, da der er tale om et ulønnet borgerligt ombud. Herudover ydes der valgdiæter. For at kunne blive udpeget som tilforordnet kræves det, at du er borger i samme kommune.

NB!

Tilforordnede: Hvor mange er I?

HK Kommunal har tidligere erfaret, at der visse steder bliver udpeget mange tilforordnede blandt de ansatte, eller at nogle kommuner vælger at udpege alle som tilforordnede, fordi man i kommunen dermed kan slippe for overarbejdsbetalingen. Dette er IKKE acceptabelt. Sker det på jeres arbejdsplads, skal I tage fat i jeres tillidsrepræsentant, som kan gå videre til kommunalbestyrelsen.

 

Det siger loven om at være tilforordnet

Som tilforordnet er du underlagt bestemmelserne i Lov om kommunale og regionale valg. Her står, hvad du skal beskæftige dig med under afstemningen.
Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at udpege de tilforordnede. Det skal ske i enighed, traditionelt eller efter forholdstalsmetoden (partiforeningerne i forhold til antal medlemmer af kommunalbestyrelsen).
Hvervet som tilforordnet er et borgerligt ombud, og det kan man ikke sige nej til. Man kan kun blive fri for at være tilforordnet med gyldig grund som f.eks. sygdom eller varetagelse af andet offentligt hverv. Familiefest eller andet er ikke gyldig grund.

Har du spørgsmål til din arbejdstid på valgdagen?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545.

 

Se også: Alt om din arbejdstid, når du arbejder i kommune eller region