Henrik Meiner, formand for HK Luftfart

Henrik Meiner, nyvalgt formand for HK Luftfart

Den mangeårige formand for HK Luftfart Betina Thomsen meddelte på HK Luftfarts landsmøde 16. og 17. maj 2022, at hun ikke ville genopstille. I stedet vil hun hellige sig posten som tillidsrepræsentant – på 15. år – for sine kolleger i Københavns Lufthavn og fortsætte arbejdet som medarbejdervalgt repræsentant i Københavns Lufthavns bestyrelse.

De tillidsvalgte, som på tværs af landet var mødt op til landsmødet, valgte - uden modkandidater - Henrik Meiner, som til daglig er fællestillidsrepræsentant i HK Luftfart SAS, til ny formand. 

- Vi er rigtig kede af, at Bettina har valgt at stoppe. Hun har gjort et eminent stykke arbejde for os alle sammen siden 2013. Hun har samlet os på tværs af landsdele og virksomheder og fået os alle sammen til at løbe den samme vej. Vi ønsker hende alt det bedste fremadrettet, siger Henrik Meiner.

Læs mere om forventningerne til sommerens arbejdsmiljøudfordringer i luftfarten

Stor interesse for at sidde i bestyrelsen

Ud over formandsvalget skulle deltagerne ved landsmødet også vælge en ny bestyrelse. Og faktisk var der så mange, der stillede op, at landsmødet besluttede at udvide antallet af bestyrelsesposter.
Og det glæder Henrik Meiner, som selv har siddet i bestyrelsen de sidste fire år:

- Vi er helt vildt glade for, at der er så stor interesse for at sidde i bestyrelsen. Vi endte med at udvide bestyrelsen med en person. Vi har et stort stykke arbejde foran os, så alle kræfter tæller.

Bestyrelsen kommer til at konstituere sig på deres førstkommende møde i juni eller august.

Læs om beskæftigelsesministerens bekymringer for kreativiteten i luftfartsbranchen

4 mærkesager

Et tilbageblik på bestyrelsens arbejde de seneste år viser, at især uddannelse har fyldt meget i arbejdet. Det er nemlig lykkedes HK Luftfart at få en uddannelse op at stå, som giver kollegerne papir på deres kompetencer. 22 HK’ere har allerede færdiggjort uddannelsen. Et andet felt, bestyrelsen har arbejdet intenst med er arbejdsmiljø. 

- Vi kommer til at løbe efter de samme bolde i den kommende tid. HK Luftfarts målprogram løber indtil 2023, siger Henrik Meiner og fortsætter:

- Det er især 4 mærkesager, der er bred enighed om, som optager os. Det er uddannelse, psykisk arbejdsmiljø, atypiske ansættelseskontrakter og så har vi brug for at organisere HK’ere rundt om i landet ind i HK Luftfart.

Har du input til HK Luftfarts arbejde, kan du  kontakte Henrik Meiner eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Du kan finde kontaktoplysningerne her.