11 ugers øremærket barsel til hver af forældrene er den mest markante ændring af reglerne for barselsorlov. Reglerne gælder for forældre til alle børn, der fødes fra 2. august 2022. Bemærk, at det er fødselstidspunktet og altså ikke terminsdatoen, der bestemmer, om man er omfatter af de nye eller de gamle regler.

Borger.dk har en oversigt, der besvarer mange generelle spørgsmål om de nye regler.

Er man ansat i en kommune eller en region, har man mange ekstra fordele, som er aftalt i overenskomsten, fx har man ret til løn i otte uger før terminsdatoen. Fædre og medmødre har desuden ret til fuld løn i to uger i forbindelse med fødslen.

OK-aftale bliver tilpasset

Arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter på det kommunale og det regionale område drøfter i øjeblikket, hvilken betydning de nye barselsregler, der er vedtaget af Folketinget, har for de gældende aftaler om ”fravær af familiemæssige årsager”. Det handler blandt andet om løn under barselsfraværet, optjening af pension og ferie samt bestemmelser om varsling af orlov.

Når parterne har fået afklaret, hvordan de nye barselsregler skal administreres i samspil med de gældende aftaler om "fravær af familiemæssige årsager", vil det snarest muligt blive omtalt ved en redigering af denne artikel og på hk.dk på temasiden om barselsrettigheder i kommuner og regioner.