Data som fagdisciplin og som kompetence optræder i stigende grad som krav til medarbejdere og ved nyansættelser.

Derfor er dataarbejde et prioriteret fokusområde for HK Kommunal og derfor er temaet på den store fagkonference ”Fag & Fremtid” også netop data.

På konferencen får du blandt fire konkrete eksempler på, hvordan HK’ere arbejder med data i deres hverdag.

Data på biblioteket

På Roskilde Bibliotek sidder Monica som driftskoordinator og trækker data fra en række systemer, fx IT-systemet Faktor, hvor hun kan se, hvor mange reserveringer der er kommet fra hele landet på materialer stående på Roskilde Bibliotek.

Disse reserveringer har biblioteket 24 timer til at få ekspederet. Samtidig har Monica præcise målinger for, hvor lang tid det tager at håndtere fx 50 reserverede materialer.

Ved at kombinere den række af data kan hun nu lave præcise vagtskemaer og opgavefordeling blandt personalet.

Fra datafrihed til fælles standard

I Viborg Kommune har Mona som økonomikonsulent været med til at udvikle en fælles standard til budgetopfølgning – med et lønmodul, sådan at økonomimedarbejdere i alle kroge af forvaltningerne nu registrerer data efter samme metode og systematik.

Mona fortæller blandt andet om de forskellige kompetencer, hun ser som nødvendige i et dataprojekt.

Hendes pointe er, at arbejde med nok så hårde data også kræver bløde kompetencer som fx kommunikation, forandringsledelse, en klar konsulentrolle mv.

Fra Jammerbugt Kommune kan du høre Heidi fortælle om, hvordan de har arbejdet med at visualisere data om nedbør, mulige oversvømmelser mv, så virksomheder, landmænd, entreprenører og mange flere kan planlægge deres arbejde bedre.

Et puslespil på Øjenklinikken

På Øjenklinikken på Glostrup Sygehus sidder Michelle som koordinator og skal udnytte resurserne optimalt.

Det gør hun ved at indsamle at indsamle data om ledige operationsstuer, ventelister, vagtplaner for personale og status på patientforløb.

Der indgår mange flere data, så det er et kæmpe puslespil Michelle skal samle, så flest mulige patienter kommer til med mindst muligt spild af læge-, operationsstue- og personaleresurser.

Hvor skal ladestanderen stå?

Et helt femte eksempel (kan læses i Kommunalbladet nr. 2 2022) på konkret arbejde med data og big data er Tina fra Egedal Kommune, der er ansvarlig for optimal brug af kommunens køretøjer.

Kommunen er ved at omstille bilflåden til el-biler, men det er et kæmpe puslespil at få kørebehov, opladningstyper, opladerlokationer, biltyper og mange andre faktorer til at passe sammen.

For at løse det puslespil trækker Tina data fra digitale kørebøger og bilernes GPS, som genererer værdifulde data.

Kombineret med data fra bookingsystemer laver Tina analyser af kørselsmønstre – som giver input til hvor de fremtidige ladestandere skal placeres.

#Fagogfremtid22

Fag og fremtid: Tilmeld dig nu

Årets største konference for dig, som arbejder i en kommune eller region, har fokus på data. Og du kan komme med - tilmeldingen er åben nu. 

Gå ikke glip af: 

  • Datavisualisering, dataetik, god registreringspraksis, GDPR mv. 
  • Kvalitet i data - og hvad du skal kunne, når du arbejder med data
  • Mød bl.a. KL, Sundhedsdatastyrelsen, Rigshospitalet og mange andre, og hør, hvordan de arbejder med data
  • Du må heller ikke gå glip af Morten Münster ("Jytte fra Marketing"), Thomas Evers ("Vild med Dans") og andre, som med skæve og sjove vinkler for sat data på programmet
  • ... Og så skal du selvfølgelig hilse på nye og gamle kolleger og møde folk fra hele landet. 

Se hele programmet her.

Tilmeld dig direkte her.