ældre mand på kontor

Tjenestemænd, der ellers er gået på pension, har nu chancen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på overenskomstvilkår lige som deres kolleger. Modelfoto: Mostphotos.

Står din arbejdsplads over for at skulle ansætte nye medarbejdere, kan I nu også rekruttere blandt pensionerede tjenestemænd. Det blev muligt pr. 11. maj 2022, hvor Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Medst) og de relevante medarbejderorganisationer i staten indgik en aftale, der gør det muligt for tjenestemænd, der reelt er gået på pension, at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Løn- og pensionsindbetalinger vil være de samme som for andre overenskomstansatte.

Baggrunden for aftalen, som Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Centralorganisationen af 2010 (CO10), Lærernes Centralorganisation og Akademikerne, har indgået med Medst, er den aktuelle mangel på arbejdskraft. Parterne håber derfor, at aftalen vil gøre det attraktivt for de pensionerede tjenestemænd at komme i job igen. Aftalen betyder også, at de pågældende nu ikke skal ansættes på individuelle kontrakter, men bliver ansat på overenskomstvilkår ligesom deres kolleger.

For at blive ansat er det en betingelse, at tjenestemanden reelt er fratrådt og pensioneret fra sit hidtidige job. Det er ikke hensigten med aftalen at opfordre til at gå på pension fra en tjenestemandsstilling med henblik på at blive ansat på en overenskomst.

Her kan du læse aftalen: Cirkulære om aftale om overenskomstdækning af pensionerede