Dennis Alex Jørgensen tv - på Færøerne - privatfoto

Fra venstre mod højre ses HK Stat Hovedstadens formand Dennis Alex Jørgensen, tillidsrepræsentant Tórstein Á Steig og formand for den færøske fagforening Starvsfelaq, Súni Falkvard Selfoss. Privatfoto 

Lang tids arbejdskamp er nu afsluttet på Færøerne for brandmændene ved Vága Floghavn. Medlemmerne af HK Stat har siden 2007 følt sig i klemme som ansatte på en privatiseret lufthavn og arbejdsplads, som ønskede den danske fagforening ud.

Efter forhandlinger de seneste dage er der nu indgået en aftale mellem HK Stat, den lokale fagforening Starvsfelaq, der er HK’s søsterorganisation på Færøerne, og den færøske arbejdsgiverforening. Forhandlingsresultatet for de 25 berørte brandmænd blev vedtaget med et enstemmigt flertal.

Aftalen om en ny overenskomst giver de 25 ansatte ved lufthavnen forbedringer, der svarer til en lønstigning på 5,8 procent. Derudover vil alle få de tilgodehavender fra coronahjemsendelsen, som ikke var udbetalt. En del af prisen for det gode resultat er, at forhandlingsretten fremover flyttes fra HK til Starvsfelaq.

”Der er blevet gjort rent bord”

Formanden for HK Stat Hovedstaden, Dennis Alex Jørgensen, vendte hjem fra Færøerne med en underskrevet aftale, men også med en god følelse omkring afslutningen på et langt, sejt forløb. 


Dennis Alex Jørgensen (midt) fik under forhandlingerne på Færøerne juridisk assistance  af HK's advokat Michael Møllegaard Jessen (th). 

- Nu er der sikret gode vilkår på arbejdspladsen, aftalerne er præciseret, og alle medlemmer får den betaling, de skulle have haft for længe siden. Der er blevet gjort rent bord, og alle medlemmerne er glade og tilfredse med resultatet. Og når medlemmerne er tilfredse, så er jeg også tilfreds, siger Dennis Alex Jørgensen.

Virksomheden var også tilfreds

Formanden for HK Stat Hovedstaden begyndte allerede i 2017 at tage fat på, om der var mulighed for en ny aftale, som kunne løse de daglige udfordringer mellem ledelse og fagforening. De 25 brandmænd er en del af det generelle beredskab på Færøerne, og de har også security-arbejde ved siden af. Så de privatansatte medlemmer har en anderledes profil end de gængse HK Stat-medlemmer. Det gjorde ikke de fastlåste forhandlinger nemmere.

- Vi kiggede flere gange i det lange forløb på at tage det ultimative skridt. Men det undgik vi gennem de seneste forhandlinger. Virksomheden er også tilfreds med den nye aftale. For dem var det vigtigt, at de ikke indgik en aftale med en dansk fagforening. Det løste vi ved at afgive forhandlingsretten til HK’s færøske søsterorganisation Starvsfelaq. Selv om det er mærkeligt at skulle overgive medlemmer, så har det givet god mening og et fint resultat, siger Dennis Alex Jørgensen.