kolleger

Offentlige virksomheder med op til 50 ansatte kan nu få del i den arbejdsmiljøpulje, som i første omgang kun var tiltænkt små private virksomheder. Modelfoto: Mostphotos.

Døjer I med musearme, ondt i ryggen, eller halter det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?

Så er der hjælp og penge at hente til konkrete tiltag hos arbejdsmiljøpuljen, der fra 1. april i år åbnede for ansøgninger fra offentlige arbejdspladser.

Dermed er døren sparket ind til, at statslige arbejdspladser med op til 50 ansatte kan søge tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter, tekniske hjælpemidler og rådgivning om både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Alt sammen med det formål at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Små, private virksomheder bed ikke på

Arbejdsmiljøpuljen så dagens lys I forbindelse med den politiske aftale om seniorpension, der blev vedtaget i 2019 af den daværende VLAK-regering med støtte fra De Radikale og Dansk Folkeparti. Helt konkret betød det, at der i årene 2021-2023 årligt blev afsat 100 millioner kroner målrettet til at forbedre arbejdsmiljøet hos små, private virksomheder med op til 50 ansatte.

I puljens første år, 2021, var der så få ansøgninger til puljen, at kun 30 af de 100 millioner kroner i puljen blev delt ud. Årsagen var muligvis, at puljen oprindeligt kun var tiltænkt små, private virksomheder. Derfor har forligspartierne besluttet at udvide ansøgerfeltet til også at omfatte offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte.

Samtidig er grænsen for private virksomheder, der kan søge støtte fra puljen, blevet udvidet fra arbejdspladser med op til 50 ansatte til at gælde for arbejdspladser med op til 100 ansatte.

Selvom offentlige arbejdspladser er blevet omfattet af puljen med virkning fra 1. april i år, er 75 procent af pengene på forhånd reserveret til private virksomheder. Det betyder, at der årligt er 25 millioner til fordeling blandt de offentlige arbejdspladser. Dog har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mandat til at ændre denne fordelingsnøgle undervejs.

En forudsætning for at få del i puljen er, at arbejdspladsen selv skal dække 20 procent af finansieringen til det tiltag, arbejdspladsen har søgt om støtte til. Hertil bidrager puljen med de resterende 80 procent.

Få tilskud til at bekæmpe støj og støv

Det er ikke kun reglerne for, hvilke arbejdspladser der kan søge, der er blevet genstand for justeringer, men også hvad der kan søges tilskud til. Nu kan der således søges tilskud til initiativer, der kan forebygge uheldige påvirkninger fra støv, støj og kemikalier på arbejdspladsen. Til dette formål bliver det også muligt for arbejdspladserne at søge tilskud til rådgivning fra arbejdsmedicinske klinikker.

Derudover er det ikke kun arbejdspladsen som overordnet og juridisk enhed, der kan søge om støtte til at forbedre arbejdsmiljøet. Justeringerne i reglerne for arbejdsmiljøpuljen betyder, at enkelte enheder ligeledes kan søge om tilskud, så længe at den offentlige arbejdsplads som helhed ikke rummer mere end 50 ansatte.

Det er Arbejdstilsynet, der behandler ansøgningerne. Ansøgningsprocessen går efter først til mølle-princippet, så der er ingen tid at spilde, hvis der plads til forbedringer af arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

FAKTA

Det kan din arbejdsplads få tilskud til

  • Autoriserede arbejdsmiljørådgivning til indsatser for at reducere psykisk eller fysisk nedslidning
  • Arbejdsmedicinsk rådgivning
  • Sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdspladsen
  • Afprøvning af tekniske hjælpemidler, der bl.a. kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere arbejdsulykker
Det er Arbejdstilsynets, der behandler ansøgningerne. I øjeblikket ligger sagsbehandlingstiden på 30-60 dage
Der gives tilskud til 80 procent af udgifterne. Den enkelte arbejdsplads kan højst modtage 500.000 kroner i støtte
Tilskud uddeles efter først til mølle-princippet til projekter, der opfylder betingelserne
Man kan ikke få tilskud til medarbejdernes løn, interne arbejdsmiljørådgivere, anskaffelse af udstyr eller indsatser indenfor arbejdsmiljørådgivning, som allerede er påbegyndt
Der gives ej heller tilskud til at rette op på ulovlige arbejdsmiljøforhold, hvor Arbejdstilsynet eksempelvis har givet et påbud
Kilder: Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet

 

Vis mere