I foråret 2023 skal HK Privat have fornyet 25 landsoverenskomster for HK'ere på det private arbejdsmarked.

 

I perioden 4. april til 6. juni 2022 har HK Privat indsamlet medlemmernes ønsker til overenskomstforhandlingerne i foråret 2023.

 

HK Privat har besøgt cirka 1.000 virksomheder og delt postkort ud, hvor medlemmerne har kunnet fortælle, hvad det vigtigste er for et godt arbejdsliv.

 

Nu skal de mange input fra medlemmerne nærlæses og omsættes til ønsker og krav, som bliver taget med til forhandlingsbordet.

 

Her er tre midt- og vestjyske HK’eres ønsker til overenskomsten:

 

Thomas Schøning, 41 år, Arla Foods Amba Hoco i Holstebro, laborant og arbejdsmiljørepræsentant:

 

Thomas Schøning

 

- Jeg ønsker en stigning på 10 procent på grundlønnen over tre år. Da inflation og energipriser har gjort et stort indhug i vores løn, skal der flere penge på bordet ved de kommende forhandlinger for at sikre, at vi får en reallønsfremgang de næste tre år.

 

- Jeg mener også, at Fritvalgs Lønkontoen skal stige med tre til fire procent. Det er jo altid godt med lidt ekstra på den konto, især hvis man kan udvide brugen af den. Her tænker jeg på personlige omsorgsdage til eksempelvis sygebesøg med forældre eller partner eller ved akut brug for omsorg af de nærmeste i sit liv. Som den er nu, kan du kun bruge dage, hvis du har børn, eller som seniordage.

 

- Jeg ønsker også, at der skal indbetales en til to procent ekstra på pensionsopsparingen af arbejdsgiver. På min overenskomst hedder det, at arbejdsgiver indbetaler 8.33 procent og medarbejder 4.33 procent. Jeg så gerne, at det kom til at hedde 10.33 procent af arbejdsgiver og 4.33 procent af medarbejder

 

Gitte Møgelbjerg, 58 år, Grundfos A/S i Bjerringbro, planlægger i GBJ og tillidsrepræsentant:

 

Gitte Møgelbjerg

- I den tid, vi er i med høj inflation og små lønstigninger, som ikke dækker inflationen, hvor medarbejdere får en reallønstilbagegang, mener jeg, at vi skal have udvidet vores Fritvalgs Lønkonto til 14 procent. Så vil alle medarbejdere få en stigning.

 

- Fritvalgs Lønkontoen skal også kunne konverteres til frihed. Og mulighederne for at benytte den til eksempelvis en arbejdslivskonto bør udvides.

 

- Samtidig mener jeg, at tiden er inde til at se på, at pensionens procentsats skal stige. Der skal ske en stigning på den arbejdsgiverbetalte del af pensionen, så pensionsindbetalingen ændres til 75 procent arbejdsgiverbetalt og 25 procent medarbejderbetalt.

 

Kim Buus Nielsen, 54 år, Green Graphic ApS i Ikast, grafisk trykker og tillidsrepræsentant:

 

Kim Buus Nielsen

 

- Én ting, som jeg kunne tænke mig, er, at det skal være lettere for folk, som er nedslidte, eller som har været mange år på arbejdsmarkedet, at kunne trække sig værdigt tilbage og nyde deres otium.

 

- Hvis alting går vel, så har jeg selv været 50 år på arbejdsmarkedet, når jeg bliver 65 år, og så synes jeg, at jeg har gjort min pligt og skal have lov til at holde, hvis jeg ønsker det.

 

- Det handler hele tiden om at få folk til at blive så lang tid som muligt på arbejdsmarkedet men ikke om at belønne dem, som har haft et langt arbejdsliv.

 

Følg med i forhandlingerne af overenskomster på det private område her

Artiklen er opdateret 10. juni 2022

Du er sikret med overenskomster

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.