emma feldborg andersen

Kontorelev ved Aarhus Universitet Emma Feldborg Andersen giver nyttige tips til andre elever i den nye pjece 'Elev i staten'.

’Vær ikke bange for at åbne munden. Du er selv med til at forme din uddannelse.’

’Vær nysgerrig. Det gælder om at prøve en masse ting af.’

Sådan lyder et par af de gode råd, som to næsten færdigt uddannede kontorelever med speciale i offentlig administration drysser ud over kommende elever i staten.

Guldkornene fra de erfarne elever kan man læse i en ny udgave af HK Stats tilbagevendende pjece til elever på statens mangfoldige kontorer. ’Elev i staten’, hedder den lille tryksag, hvor fagforeningen byder kommende generationer af professionelle administratorer velkommen.

Gode grunde til medlemskab

Velkomsten gælder både til uddannelsestiden og arbejdsmarkedet i det hele taget – og til fagforeningen. For som der står i pjecen: ”Jo før du melder dig ind, jo bedre!”.

Argumenter for den påstand er der en del af i pjecen. Den beskriver fx, hvordan HK Stat giver råd om løn, ferie, arbejdsmiljø eller arbejdstid. HK Stat forhandler også elevernes løn- og ansættelsesvilkår, fremgår det. Masser af kurser og arrangementer er der også, hvor elever sammen med andre elever kan styrke deres faglige profil.

Eleverne får i pjecen klar besked om en del ting, der er værd at vide, når man er ny i både staten og i fagforeningen. Blandt andet om løn og lønforhandling, tillidsrepræsentantens rolle og funktion på arbejdspladsen, a-kasse og udsigten til dimittend-dagpenge efter endt uddannelse. Også pensionen – som de unge kommer til at vente længe på – bliver omtalt.


Helle Andersen, kontorelev i Banedanmark, bidrager med sine erfaringer i den opdaterede elevpjece.

Pjecen er henvendt til elever, men medarbejdere fra HK’s afdelinger og tillidsrepræsentanter bliver postbudene, der skal dele den lille informationssag ud til nye HK-elever på statens arbejdspladser.

- Det er vigtigt at tage godt imod elever på arbejdspladsen. De er nye på arbejdsmarkedet. Den gode modtagelse kan alle bidrage til, men tillidsrepræsentanter og elevansvarlige har en særlig rolle, siger Pernille Fabricius, udviklingskonsulent i HK Stat.

- Støt op om eleverne og deres uddannelsesforløb, lyder hendes klare opfordring.

Helle Andersen, kontorelev med speciale i offentlig forvaltning hos Banedanmark (dem med styr på landets togskinner), kom godt gennem sin uddannelse. I pjecen giver hun dette tip til nye elever:

”Sæt dig ind i, hvad din afdeling laver. Altså elektrificering, hvad er det lige? Det fandt jeg ud af under min elevtid. Og det giver en bedre forståelse af helheden at vide, hvad din afdeling og
virksomhed laver.”

Pjecen ’Elev i staten’ kan du downloade eller rekvirere via din HK-afdeling.

 

Nyt om kontoruddannelsen

Ændring på 2 specialer 1. august

Fra august 2022 sker der ændringer på to fag inden for kontoruddannelsens specialer Administration og Økonomi. Det gælder ikke specialet Offentlig administration, hvorfra hovedparten af eleverne i staten kommer.
Administration bliver antallet af bundne specialefag ændret fra 3 til 4. Der vil komme et ekstra obligatorisk specialefag i Datahåndtering. Det sker for at styrke elevernes kompetencer i arbejdet med data. Samtidig bliver der fjernet et valgfrit specialefag, så uddannelsen bliver ikke længere.
Økonomi ændres profilen på specialet for at imødekomme den øgede kompleksitet i virksomhedernes økonomifunktioner. Ændringen i specialet skal forberede eleverne på at indgå i komplekse arbejdsprocesser og til at reflektere over, hvorfor de gør, som de gør, og hvilke konsekvenser deres valg af løsninger har.
Specialet Lægesekretær bliver nedlagt, hvorefter kontoruddannelsen består af 6 specialer. Bortset fra ændringerne i specialet Administration og specialet Økonomi er specialernes faglige profil den samme som tidligere.
Skolerne kan i den lokale undervisningsplan fastsætte overgangsordninger for elever, der allerede er i gang med kontoruddannelsen, så disse elever kan overflyttes til og følge rammerne i den nye uddannelsesbekendtgørelse.
Læs mere i § 9 i uddannelsesbekendtgørelsen