3 personer i konter

Som samlet gruppe er HK Stats medlemmer mest optaget af kollegialt samarbejde og relationer lige nu, viser ny undersøgelse fra HK Statbladet. Dog optager det kvinderne lidt mere end mændene, som har mest opmærksomhed på løn- og prisudviklingen i øjeblikket. Modelfoto: Mostphotos.

Samarbejdet og de kollegiale relationer er det, der samlet set ligger de statsansatte HK-medlemmer mest på sinde i sommeren 2022. Det viser en undersøgelse, HK Statbladet har foretaget i første halvdel af juni.

I undersøgelsen kunne deltagerne vælge, hvilket ud af 8 emner der optager dem mest i øjeblikket. 26 procent, altså mere end hver fjerde, har valgt emnet 'samarbejde/relationer mellem kolleger', som dermed udgør førstepladsen.

Emner som HK Stat-medlemmerne er mest optaget af

 

For 47-årige Monika Jørgensen, kontorfuldmægtig ved Retten i Nykøbing F., er forholdet til kollegerne afgørende vigtigt. Ikke bare lige nu, men i det hele taget.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor glæden ved at gå på arbejde betyder rigtig meget. Egentlig mere, end hvad jeg får i løn, fortæller hun.

Ifølge Monika Jørgensen er det særligt vigtigt, at samarbejdet fungerer, fordi arbejdet i Fogedretten kræver, at man taler meget sammen kolleger imellem.

- Vi gør meget ud af at opbygge en kultur, hvor vi kerer os om hinanden og er nysgerrige på hinandens liv, også selv om vi er meget forskellige, fortæller hun.

Men at kunne rumme hinanden trods forskelligheder kommer ikke af sig selv, understreger hun.

- Man skal arbejde for det og hele tiden gøre sig umage. Være villig til at hjælpe hinanden, holde gode pauser sammen og være bevidst om at pleje relationerne, på samme måde som i et parforhold. Men lykkes det, bliver man glad, så man kan mærke det i maven.

Økonomien tvinger Mette til at blive

Næsten lige så stor opmærksomhed som det kollegiale får emnet 'løn- og prisudviklingen'. Det har 25 procent markeret.

For Mette Schorebye, kordegn i Hans Egedes Kirke i København, er der flere grunde til, at den økonomiske situation er det, der optager hende mest.

- Min ansættelse som kordegn er speciel, fordi min arbejdsgiver er menighedsrådet. Den konstruktion, hvor det er folkevalgte, der sidder på pengekassen, gør det svært at få lønstigninger, så min løn er kun steget med procenterne fra overenskomsten og derfor ikke fulgt med priserne. Især ikke på det seneste. Det gør, at jeg er blevet mere tilbudsorienteret, fortæller Mette Schorebye.

Desuden står hun overfor at skulle vælge, om hun skal gå på pension nu eller vente på bedre tider.

- Som pensionist vil jeg få endnu mindre udbetalt, så situationen tvinger mig til at blive, selv om jeg egentlig gerne ville stoppe, siger hun.

Hvad der er vigtigt, afhænger af alderen

Som nummer 3, et godt stykke efter ’løn- og prisudviklingen’, er 'ledelsen på arbejdspladsen', som 13 procent af medlemmerne har mest opmærksomhed på lige nu.

Fjerdepladsen udgøres af emnet 'min faglige udvikling', som 12 procent af den samlede gruppe har valgt. Men hvor højt på opmærksomhedslisten, det ligger, afhænger af medlemmernes alder.

Emner fordelt på alder
Står det alene til de 18-29-årige, mener 25 procent, at faglig udvikling er det vigtigste emne. Dernæst falder opmærksomheden herpå jævnt med alderen. Hvor det for 10 procent af de 40-49-årige er det vigtigste, er det for de 60-64-åriges vedkommende 4 procent.

Modsat forholder det sig med opmærksomheden på samarbejde og relationer. Jo højere alder, des mere optaget er man af, hvordan man har det med kollegerne på arbejdspladsen.

Mænd mest optaget af løn og priser

Ser vi alene på, hvad de mandlige medlemmer er mest optaget af lige nu, er billedet lidt anderledes end det generelle. Her topper emnet ’løn- og prisudviklingen’ med 37 procent, mens ’samarbejde/relationer mellem kolleger er på andenpladsen med 18 procent.

emner fordel på køn

For kvindernes vedkommende er procentfordelingen på de enkelte emner meget tæt på den, der gælder for begge køn. Hvad angår emnerne ’ledelsen på arbejdspladsen’ og ’min faglige udvikling’ optager de stort set begge køn lige meget i øjeblikket.

Helt i bund er emnet corona, både tilbagekomst efter – og risiko for nye udbrud, som helholdsvis 3 og 1 procent har markeret som det, der optager dem mest. Heller ikke 'digitalisering af HK'ernes opgaver' ser ud til at optage medlemmerne synderligt for tiden, idet det kun er valgt af 3 procent.

 

om undersøgelsen

Spørgeskemaet er 1. juni 2022 udsendt til 3.995 tilfældigt udvalgte erhvervsaktive medlemmer og er besvaret af 937.