Illustration: Lars Andersen

Det er lige før, det føles som en pligt at skulle læse op på reglerne om ferie FØR ferien. Derfor får du her den ultrakorte og helt overskuelige guide til de allervigtigste ting, du skal vide om din ferie.

 1. Hvem bestemmer din ferie? 

  Udgangspunktet i ferieaftalen er, at du og din arbejdsgiver skal blive enige og aftale, hvornår du holder din sommerferie. Det sker heldigvis også i langt de fleste tilfælde, men kan I imod forventning ikke blive enige, har din arbejdsgiver ret til at bestemme tidspunktet. I forhold til sommerferie (altså i hovedferieperioden den 1. maj til den 30. september) skal du i så fald have det varslet mindst tre måneder FØR afholdelsen. For ferie udenfor hovedferieperioden er varselsfristen en måned.
 2. Kan du afholde feriedage, du endnu ikke har sparet op? 

  Du og din arbejdsgiver kan aftale, at du afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den afholdte ferie fradrages i den ferie, som du efterfølgende optjener. Disse regler gælder for 1. - 5. ferieuge. Der gælder særlige regler for nyansatte, og hvis arbejdspladsen holder helt lukket i en periode (ferielukket). Kontakt din lokale HK-afdeling på tlf. 7011 4545, hvis du er i tvivl.
 3. Må din chef ændre din ferie? Må du selv? 

  Hverken du eller din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ændre ferie, I allerede har aftalt. I helt særlige situationer af hensyn til driften, som det ikke har været muligt at forudse, kan arbejdsgiver ændre ferien. Hvis du i sådan en situation skal afbestille en rejse eller på anden måde har et økonomisk tab, skal din arbejdsgiver dække det. Ferien kan i øvrigt ændres, hvis du og din arbejdsgiver er enige om en ændring.
 4. Hvad har jeg ret til i hovedferieperioden? 

  Hovedferieperioden henviser til, at hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september, med mindre andet aftales. Du har ret til 3 sammenhængende uger og pligt til 2 uger. Hvis ikke du og din arbejdsgiver aftaler placering af hovedferien, og arbejdsgiver vil bestemme placeringen, skal du have besked mindst 3 måneder før hovedferieperiodens afholdelse.
 5. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i ferien? 

  Bliver du syg før eller under din ferie, kan du have ret til erstatningsferie.
  Bliver du syg før ferien (det vil sige før normal arbejdstid på din første feriedag), har du ret til erstatningsferie for alle dage, du er sygemeldt. Du skal melde dig syg, INDEN din ferie begynder. Det er også en god idé at kontakte din læge, så du har dokumentation for, at du er syg. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, er det arbejdsgiveren, der skal betale for den.
  Bliver du syg under ferien, kan du få erstatningsferie for de sygedage, der er udover 5 sygedage over et helt ferieår. Hvis du f.eks. har været syg i alt 8 dage (evt. under forskellige ferieperioder), har du ret til 3 dages erstatningsferie. Husk at melde dig syg, straks du er syg – også de 5 første dage, som du ikke får erstatning for. De dage tæller nemlig først, fra du har sygemeldt dig. Kontakt også din læge. Bliver du syg under ferien, skal du selv betale for en evt. lægeerklæring.

Læs mere her: Ferie for dig, der er ansat i kommune eller region