Ny barselslov betyder nye barselsregler for lønmodtagere, hvis barn fødes 2. august 2022 eller senere.

Klik her for at se HK it, medie & industri Hovedstadens overskuelige grafik over barselsreglerne i pdf, som også kan downlades eller printes.

Nedenfor kan du desuden læse om de varslingsregler, der gælder for henholdsvis mor og far/medmor.

Varslingsregler for mor

 

Graviditetsorlov 
Mor skal underrette arbejdsgiver om terminsdato senest 3 mdr. før forventet fødsel. På samme tidspunkt skal mor orientere om planlagt fravær inden fødslen.

Overdragelse af barselsorlov
Mor skal senest 4 uger før forventet fødsel underrette arbejdsgiver om hel eller delvis overdragelse af barselsorlov (op til 8 uger) til far/medmor.

Fremrykning af forældreorlov 
Mor skal senest 4 uger før forventet fødsel varsle arbejdsgiver om fremrykning af forældreorlov, såfremt forældreorloven ønskes afholdt inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Afholdelse af forældreorlov
Mor skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af forældreorlov senest 6 uger efter fødslen. Falder forældreorloven i flere perioder, skal der ved varslingen gives underretning om påbegyndelse og længden af senere fravær. (Omfatter tillige retsbaseret forlængelse af orloven).

Retsbaseret udskydelse af forældreorlov
Mor skal varsle arbejdsgiver om retsbaseret udskydelse af op til 5 ugers forældreorlov senest 8 uger efter fødslen.

Afholdelse af udskudt forældreorlov
Mor skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af udskudt forældreorlov senest 8 uger før fraværets begyndelse. 

 

Varslingsregler for far/medmor

 

Fædreorlov 
Far/medmor skal senest 4 uger før forventet fødsel underrette arbejdsgiver om afholdelse af fædreorlov.

Afholdelse af overdraget (barsels)orlov
Far/medmor, der har overtaget hele eller dele af mors 8 ugers barselsorlov, skal varsle arbejdsgiver senest 4 uger før forventet fødsel, såfremt denne (forældre)orlov skal afholdes inden for de første 10 uger efter fødslen. (Det vedrører den situation, hvor mor genoptager arbejdet inden for de første 10 uger efter fødslen).

Fremrykning af forældreorlov
Far/medmor skal senest 4 uger før forventet fødsel varsle arbejdsgiver om fremrykning af forældreorlov, såfremt orloven ønskes afholdt inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Afholdelse af overdraget (barsels)orlov
Hvis denne orlov først skal afholdes efter de første 10 uger efter barnets fødsel, skal far/medmor varsle arbejdsgiver om afholdelse senest 6 uger efter fødslen. (Det vedrører den situation, hvor mor går direkte på forældreorlov efter afholdelse af den barselsorlov, der ikke er overdraget).

Afholdelse af forældreorlov
Far/medmor skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af forældreorlov senest 6 uger efter fødslen. Falder forældreorloven i flere perioder, skal der ved varslingen gives underretning om påbegyndelse og længden af senere fravær. (Omfatter tillige retsbaseret forlængelse af orloven).

Retsbaseret udskydelse af forældreorlov
Far/medmor skal varsle arbejdsgiver om retsbaseret udskydelse af op til 5 ugers forældreorlov senest 8 uger efter fødslen.

Afholdelse af udskudt forældreorlov
Far/medmor skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af udskudt forældreorlov senest 8 uger før fraværets begyndelse.