Det er nok næppe gået mange næser forbi, at priserne er steget voldsomt. HK Kommunal forhandlede alle lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne i 2021, hvor ingen havde forudset de heftige inflationstal.

Alligevel er der et lille lønplaster på vej i løbet af efteråret. Både for ansatte i kommuner og i regioner, er der aftalte, generelle lønstigninger, der falder på dette tidspunkt, og dels kommer der ekstra stigninger via den såkaldte reguleringsordning, der udligner 80 procent af lønforskellen mellem den offentlige og private sektor. Samlet set betyder det de største lønstigninger under den nuværende treårige overenskomst.

Ingen havde forudset den store inflation

Det glæder HK Kommunals formand, Lene Roed, selvom hun naturligvis er ærgerlig over, at medlemmers realløn ikke kan følge med inflationen.

- Da vi aftalte periodens lønstigninger i 2021, var der ingen, der havde forudset, at priserne ville stige så voldsomt, som det er tilfældet. Jeg ville ønske, at vi ikke havde været i denne situation. Men når vi ikke har indflydelse på det, er jeg trods alt glad for, at medlemmerne får en lille lønstigning alligevel, forklarer Lene Roed.

Lønstigningen er på i alt 2,55 procent for kommunerne og 1,82 procent for regionerne. At stigningerne ikke er de samme, skyldes dels mindre forskelle i, hvad reguleringsordningen udløser i de to sektorer, og dels størrelsen på og tidspunkterne for de generelle lønstigninger, der blev aftalt ved OK21.

Allerede 1. januar 2023 får de ansatte i regionerne endnu en generel lønstigning, der er på 0,75 procent. I kommunerne stiger lønnen med 0,3 pct. den 1. april.

Løntabellerne på HK's hjemmeside er opdateret med de nye satser pr. 1. oktober 2022.