Kvinde med vådt hår fra HK Privats OK23-kampagne

Under overskriften ”Hvad er det vigtigste i dit arbejdsliv?” spurgte HK Privat i foråret jer medlemmer om, hvad vi skal prioritere, når landsoverenskomsterne skal fornys i foråret 2023.

Det er der kommet 13.747 ønsker til og udsagn om arbejdslivet ud af.

- Flot, at så mange medlemmer har valgt at bidrage til indsamlingen af ønsker og krav til OK23. Det er med til at give os et rigtig godt billede af, hvad medlemmerne er optaget af ude på arbejdspladserne, og hvad vi skal prioritere, når vi skal udtage de overordnede forhandlingstemaer, siger Simon Tøgern, formand for HK Privat.

Lene vandt kage og kaffe til kollegerne

De mange ønsker og udsagn spænder vidt: fra det korte og kontante ”Bedre løn” til ønsket om at have et godt kollegaskab på arbejdspladsen og ledere, der forstår at lede. Og så er der dem, hvor man kun kan trække på smilebåndet, såsom ”Ret til at se film med Dich Kaysø i frokostpausen”.

- Vi kan se, at rigtig mange ønsker handler om penge under en eller anden form. Medlemmerne ønsker at fastholde en god økonomi. De kan så have forskellige tilgange til, hvordan pengene skal falde. Om det er til flere fridage, mere i pension eller mere på fritvalgskontoen, siger Simon Tøgern.

Hvad HK Privat kommer til at stille af krav, kan og vil Simon Tøgern ikke sige så meget om på nuværende tidspunkt. Men han mener helt klart, at der er økonomi til pæne forbedringer.

- Selv om vi har været gennem nogle store kriser, først coronapandemien og siden krigen i Ukraine, som har medført en kraftig inflation, kan vi se, at virksomhederne har formået at fastholde en god indtjening og øge produktiviteten. Det skal selvfølgelig komme vores medlemmer, som har bidraget til resultaterne, til gode, forklarer Simon Tøgern.

MERE FLEKSIBILITET I ARBEJDSLIVET

Trivsel på arbejdspladsen er også en af topscorerne hos medlemmerne. Nogle efterlyser bedre ledelse, andre hylder samværet med kollegerne, og andre igen er optaget af, at de kan få hverdagen til at hænge sammen, så der er plads til både arbejde, familie og fritid.

- Som jeg læser udsagnene, handler trivsel i høj grad om, at medlemmerne ønsker mere fleksibilitet i arbejdslivet. At de får mere indflydelse på deres arbejdsliv, og at de får flere rettigheder som fx fridage, så de ikke skal spørge om lov eller fortælle hvorfor, hvis de får brug for noget tid væk fra arbejde, siger Simon Tøgern.

De 13.747 ønsker og udsagn præsenteres for HK Privats tillidsrepræsentanter på et stort træf, som holdes 1. og 2. september i Kolding. Her skal tillidsrepræsentanterne bidrage med deres erfaringer fra arbejdspladserne og være med til at kvalificere de mange udsagn.

Resultatet af tillidsrepræsentanternes todages ”workshop” er på dagsordenen, når sektorbestyrelsen, som er øverste myndighed i HK Privat, mødes 13. september for at udtage de overordnede forhandlingstemaer til OK23 og altså prioritere kravene.