Lene

Lene med kage til kollegerne.

”At jeg trives med mine kolleger, og at jeg får den fortjente anerkendelse for min indsats - både i form af løn, men i høj grad også af ledelsen”.

Sådan skrev Lene Kappelgaard Larsen, da hun udfyldte det digitale postkort med ønsker til overenskomstforhandlingerne i 2023.

- Jeg vil altid gerne have mere i løn, men arbejdsmiljøet er mindst lige så vigtigt som penge, forklarer Lene Kappelgaard Larsen.

Til daglig er hun administrativ medarbejder i virksomheden Cosmos Trawl A/S, som producerer trawl og andre fiskeredskaber til fiskeribranchen. Her tager hun sig af alt fra bogføring, telefoner, fakturering og indkøb af arbejdstøj til de cirka 35 vodbindere, som ”skræddersyr” trawlene.

13.747 gange tak for alle jeres ønsker til de nye overenskomster

- Jeg har ikke forstand på den overordnede samfundsøkonomi, men lige nu ser det svært ud med mere i løn. Det hjælper jo ikke at give mig mere i løn, hvis det betyder, at virksomheden sætter priserne op. Og vores kunder, som er fiskere, så efterfølgende hæver priserne, så jeg skal betale mere for den fisk, jeg køber, funderer Lene Kappelgaard Larsen, der som eneforsørger i et hus opvarmet med gas godt kan mærke, at privatøkonomien er blevet presset gennem 2022.

Lene Kappelgaard Larsens input til OK23 blev udtrukket blandt de 13.747 udsagn, som HK Privat har fået under indsamlingen af ønsker. Hun blev belønnet med kage og kaffe til hende og kollegerne i Cosmo Trawls afdeling i Hirtshals.

- Kl. 12 lige efter frokostpausen tog vi kagen med ud på værkstedet. Vodbinderne, der er medlemmer af 3F, undrede sig over, at kagen var fyldt med HK-flag. Og flere af dem mente, at de lige skulle have en snak med deres fagforening om, hvorfor de ikke fik noget lignende, siger Lene Kappelgaard Larsen med munterhed i stemmen.

- Det var et rigtig hyggeligt arrangement, tilføjer hun.