tr hold på christiansminde

Tillidsrepræsentanter er nogle af dem, der er med til at udvikle fællesskaber på danske arbejdspladser. Her er det er hold HK Stat-tillidsfolk – fotograferet ved afslutningen af deres grunduddannelse i HK-regi. Foto: Nils Lund Pedersen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) uddeler i oktober 2022 en ny pris kaldet ”Stærkere sammen” til kollegafællesskaber, der i løbet af de sidste 4 år har gjort en særlig indsats for at organisere, fastholde og aktivere flere i fagbevægelsen.

- Jeg vil gerne invitere jer til at nominere til ”Stærkere sammen”-prisen – en pris, som sætter fokus på de stærke fællesskaber i fagbevægelsen, og den store forskel vi gør, når vi står sammen, skriver Lizette Risgaard, formand for FH.

Man kan indstille sin egen organisation eller sit eget kollegafællesskab under sin tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant. Man kan også indstille fællesskaber på tværs af fag på sin arbejdsplads.

Hvem kan indstille til prisen?

Alle, som er medlem af en faglig organisation under fagbevægelsen, kan indstille. Det vil fx sige medlemmer af HK Stat. Fristen for at gøre det er fredag den 26. august. Prisen bliver uddelt på FH's næste kongres den 31. oktober. Kongressen afholdes i Falkoner Salen på Frederiksberg.

Kriteriet for at få prisen er, at indsatsen skal være foregået i den forgangne kongresperiode fra april 2018 til oktober 2022.

Sådan indstiller du til Stærkere sammen-prisen

Indstillinger sker ved at udfylde skabelonen og sende ansøgningen med kort motivation. (FH-Skabelonen er udviklet til jobsøgning, så se bort fra, at der står linjer til sidst om rekruttering nederst). Send det udfyldte indstillingsskema til innomate@fho.dk – det sker, når du trykker på Send. (Linket er udløbet pr 1/11 2022)