Får du ny kontrakt i forbindelse med en forfremmelse? Skriv ikke under, før din tillidsrepræsentant eller HK har gennemlæst den.

Sidst, den var gal på medicinalvirksomheden LEO Pharma, handlede sagen om en laborant og en procesteknolog, der skulle forfremmes.

Begge dygtige medarbejdere og medlem af hhv. HK og Teknisk Landsforbund, som ledelsen gerne ville anerkende og belønne. Følgelig skulle de rykke op i LEO Pharmas interne Mercer-lønsystem, og da de hermed ville ryge over i en ny kategori, vurderede ledelsen automatisk, at de ikke længere skulle være omfattet af overenskomsten.

Begge blev derfor stillet en forfremmelse i udsigt med højere løn, men uden dækning af overenskomst.

- Begge havde tilegnet sig kompetencer nok til at komme fra det, vi internt kalder P3 til P4 – men de skulle jo stadig lave det samme. De arbejdede ikke direkte i produktion eller laboratorie, men i tilknytning dertil, og de skulle fortsætte med at lave deres daglige arbejde, fortæller HK-tillidsrepræsentant Michael René Andersen. 

Vent med underskriften

Sagen blev behandlet i et mæglingsmøde og endte med, at medarbejderne forbliver under overenskomsten og samtidig får den lønstigning, de var stillet i udsigt.

Men sådan går det langt fra altid. Og har man først skrevet under på nye vilkår, er det ikke givet, at situationen kan reddes. 

- Jeg har sagt til alle mine kolleger, at vi er nødt til at se, hvad det er, der er gang i, inden man skriver under på noget. Jeg har også fortalt vores ledelse, at det er min klare anbefaling, at alle kolleger vender det med mig, inden de skriver under på noget, siger Michael.

Faglig medarbejder Pia Groth Thomsen fra HK it, medie & industri Hovedstaden er helt enig i, at man skal være påpasselig. I længden kan det nemlig blive en rigtig kedelig fornøjelse at blive skrevet ud af overenskomsten.

- De fleste gange betyder det, du får en anden titel og en mindre lønforhøjelse. Men når man ser på, hvad folk rent faktisk mister, er det på sigt rigtig mange penge. Du mister fritvalgsordning, som er 7% af lønnen, og du mister selvfølgelig også friheden til selv vælge, hvad de 7% skulle bruges på. Vi har set eksempler på, at nogle mister deres feriefridage, og du kan risikere at miste arbejdsgiverbetalt pension eller selv skulle indbetale mere. Du har ingen tillidsrepræsentant længere og er ikke med i klubben, så du mister også noget socialt, siger hun.

Løse grænser

Det kan være helt legalt, at man skrives ud af overenskomsten. Eksempelvis hvis man går over til at udføre arbejde, som ikke hører under dækningsområdet, eller hvis man får personaleledelse. Hvis man derimod stadig udfører HK-arbejde, bør hverken titel, lønniveau eller for den sags skyld uddannelse medføre, at man ryger ud af overenskomsten.

Huskeregel nr. 1: Vis altid en ny kontrakt til din tillidsrepræsentant eller HK, inden du skriver under.

På Agilent, som fremstiller bioanalytiske måleinstrumenter og diagnostiske reagenser, kender tillidsrepræsentant Randi Høiagaard også til problematikken.

- Et af problemerne er, at dækningsområderne er for vagt formuleret i overenskomsten, siger hun.

- Grænseområderne er ikke klart nok defineret, og samtidig er der ingen tvivl om, at vores måde at arbejde på udvikler sig. Rigtig mange laboranter laver andet end laboratoriearbejde, og her ser vi de sager, hvor det kan være uklart, om man stadig hører under overenskomsten. Det kan for eksempel være, hvis en kollega går fra at lave laboratoriearbejde til at arbejde med kundesupport og yde teknisk vejledning.

Pia fra HK it, medie & industri Hovedstaden bakker hende op:

- Derfor arbejder HK hele tiden på at få dækningsområderne øget og specificeret. Folk uddanner sig, jobbeskrivelserne ændrer sig, og der skal vi følge med. Det er jo heller ikke kun laboranter, der har problemet. Vi ser det for eksempel også på it-virksomheder, og i princippet kan det ske for alle, der er under overenskomst. Det kan også være, hvis du er administrativ og tager nogle akademifag, og ledelsen pludselig tænker, nå, nu er du akademiker og ikke HK’er mere.

Et skråplan

På LEO Pharma oplever Michael løbende nye sager. HR er blevet gode til at orientere ham om dem, når de opstår, hvilket han sætter pris på. Men han har nu besluttet, at han vil gå ind i hver eneste.

- Jeg har simpelthen valgt den linje nu, at fremover prøver jeg at fange alle dem, der er. Og så vil vi forsøge at få dem stoppet eller i det mindste få en diskussion omkring dem. Og hvis der overhovedet er den mindste chance for, at vi kan køre sagen fagretsligt, så vil vi gøre det, siger han og forklarer: 

- Jeg synes, det er et skråplan, at folk bliver skrevet ud af overenskomsterne. Jeg vil meget hellere se det modsatte: at flere kommer under overenskomst. Det skal jeg arbejde for som tillidsrepræsentant, det er en del af vores dna i fagbevægelsen. Vi har ikke brug for færre medlemmer, vi har ikke brug for færre under overenskomsten – tværtom. 

 

Hvornår er du dækket af en overenskomst?

Forudsat at din virksomhed har tiltrådt overenskomsten, er du dækket, hvis dit arbejdsområde hører under den. Det står beskrevet i den enkelte overenskomst, hvilke områder den dækker, og det vil fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er overenskomstdækket.
 
Eksempelvis er du som receptionist dækket af Industriens Funktionæroverenskomst, hvis din arbejdsgiver er medlem af Dansk Industri og har tiltrådt overenskomsten. Så er det i princippet ligegyldigt, hvad du tjener, og om du er receptionist af uddannelse. Så længe du står i receptionen, er du dækket som receptionist.
 
Omvendt: Er du uddannet receptionist og skifter fra receptionsjobbet til at stå ved en maskine i produktionen, så hører dit arbejdsområde ikke længere under HK-overenskomsten, men 3F. Det samme kan gøre sig gældende, hvis du får lederansvar på et vist niveau og for eksempel kan hyre og fyre.