Vi stiller skarpt på, hvordan FTR kan arbejde mere strategisk med lokalløn og kompetenceudvikling, når HK Kommunal inviterer til 2-dages KLUB120-møde om FTR’s rolle og indflydelse på lokalløn og kompetenceudvikling. Du får ny viden om, hvordan man får indflydelse på lokalløn og kompetenceudvikling og kan dele dine erfaringer fra de kommunale og regionale arbejdspladser.

På mødet vil du også blive inddraget i undersøgelserne af HK Kommunals lønmodel, som blev besluttet af kongressen i 2020.  Sektorformand Lene Roed og forhandlingschef Susanne Fagerlund vil herudover fortælle om resultaterne fra den lønstrukturkomité, der gennem 2022 har set på lønstrukturer i den offentlige sektor.

Om aftenen mandag 16. januar vil der være god mad, underholdende indslag og tid til at netværke med kolleger fra hele landet.

Tid og sted

Vi starter mandag 16. januar kl. 11.30 og slutter tirsdag 17. januar kl. 13.00.

Mødet afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

OBS! I forlængelse af KLUB120-mødet vil der blive afholdt et fællesmøde for de syv afdelingssektorbestyrelser og HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, som begynder kl. 13 og forventes afsluttet senest kl. 17. Der vil komme nærmere besked om indholdet af dette fællesmøde på et senere tidspunkt.

Deltagerkreds

KLUB 120-mødet henvender sig til en FTR fra hver af de 98 kommuner - i København, Aarhus, Aalborg og Odense kan der deltage yderligere en tillidsrepræsentant fra hvert forvaltningsområde.

Endvidere til 6 FTR/TR fra hver af de fem regioner – fordelt således: 1 FTR/TR fra det administrative område og 1 FTR/TR fra det øvrige område (IT, psykiatri og institutionsområdet) samt 4 FTR/TR fra lægesekretærområdet.

Derudover deltager forbundssektorbestyrelsen i HK/Kommunal, medlemmer af det udvidede forhandlingsudvalg, chefer og afdelingsmedarbejdere i de lokale afdelinger samt ansatte i HK/Kommunals sekretariat.

Det er muligt at sende en suppleant, hvis FTR er forhindret på dagen.

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i mødet.

Link til tilmelding offentliggøres i oktober og vil være at finde her.