KLUB120-MØDE

Temaside om konferencen

Der er nu oprettet en temaside om KLUB120-arrangementet, hvorfra forskelligt materiale kan hentes. Se siden her: hk.dk/klub120

 

Vi stiller skarpt på, hvordan tillidsrepræsentanter kan arbejde mere strategisk med lokalløn og kompetenceudvikling, når HK Kommunal inviterer til 2-dages KLUB120-møde om TR’s rolle og indflydelse på lokalløn og kompetenceudvikling. Du får ny viden om, hvordan man får indflydelse på lokalløn og kompetenceudvikling og kan dele dine erfaringer fra de kommunale og regionale arbejdspladser.

På mødet vil du også blive inddraget i undersøgelserne af HK Kommunals lønmodel, som blev besluttet af kongressen i 2020. Sektorformand Lene Roed vil give en status på den aktuelle politiske situation, hvor løn og lønudvikling fylder meget i den offentlige debat.

Om aftenen mandag 16. januar vil der være god mad, underholdende indslag og tid til at netværke med kolleger fra hele landet.

Tid og sted

KLUB120-mødet starter mandag 16. januar kl. 11.30 og slutter tirsdag 17. januar kl. 12  efterfulgt af en let frokost.

Mødet afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

OBS! I forlængelse af KLUB120-mødet vil der blive afholdt et fællesmøde for de syv afdelingssektorbestyrelser og HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, som begynder kl. 13 og forventes afsluttet senest kl. 16. Læs mere om særskilt tilmelding til dette møde nederst på denne side.

Program

Hent programmet (Word-fil)

Deltagerkreds

KLUB 120-mødet henvender sig til en FTR fra hver af de 98 kommuner - i København, Aarhus, Aalborg og Odense kan der deltage yderligere en tillidsrepræsentant fra hvert forvaltningsområde.

Endvidere til 6 FTR/TR fra hver af de fem regioner – fordelt således: 1 FTR/TR fra det administrative område og 1 FTR/TR fra det øvrige område (IT, psykiatri og institutionsområdet) samt 4 FTR/TR fra lægesekretærområdet.

Derudover deltager forbundssektorbestyrelsen i HK/Kommunal, chefer og afdelingsmedarbejdere i de lokale afdelinger samt ansatte i HK/Kommunals sekretariat.

Det er muligt at sende en suppleant, hvis FTR er forhindret på dagen.

Tabt arbejdsfortjeneste og rejseudgifter

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste efter gældende regler. Og kørsels- og rejseudgifter dækkes efter reglerne i den enkelte HK afdeling.

Har du brug for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål, så kontakt Ole Gregersen i HK Kommunals sekretariat på mail: ole.gregersen@hk.dk.dk eller tlf. 4020 4353.

Tilmelding til KLUB120

Tilmeldingsfristen var 22. december 2022 og er altså overskredet. Bemærk, at der er særskilt tilmelding til fællesmødet, se herunder.

Når din tilmelding er modtaget, bliver det tjekket, om du er inden for målgruppen for mødet. Efter 2-3 hverdage vil du pr. mail modtage en endelig bekræftelse på deltagelse.

Fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer

Efter KLUB120-mødet afvikles der som nævnt fra kl. 13 et fællesmøde for de syv afdelingssektorbestyrelser og HK Kommunals forbundssektorbestyrelse. Yderligere information om indholdet i dette fællesmøde bliver senere distribueret til disse bestyrelsesmedlemmer. Du kan tilmelde dig fællesmødet via dette link

(kun for medlemmer af en af HK Kommunals syv afdelingsbestyrelser eller HK Kommunals forbundssektorbestyrelse).