Folketingets ombudsmand Niels Fenger

Borgerne skal vide, hvornår de kan få svar fra myndighederne, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Pressefoto: Jasper Carlberg.

Det må ikke blive en sovepude, at faglige udtalelser fra eksterne myndigheder eller eksperter lader vente på sig.

Det er pointen i en udtalelse, som Ombudsmanden har udsendt – og som placerer ansvar for fremdrift og sagsbehandlingstid hos den myndighed, der skal træffe afgørelsen.

At andre er langsomme, må ikke blive en (dårlig) undskyldning eller et forsøg på at unddrage sig ansvar.

Ingen opfølgning om fremdrift

Udtalelsen kommer i en konkret sag, hvor Ombudsmanden har kritiseret Erstatningsnævnet, der afgør erstatninger til ofre for forbrydelser. I en sag var sagsbehandlingstiden på mere end 2 år fra det tidspunkt, hvor nævnet anmodede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse.

Ombudsmanden kritiserede også, at nævnet ikke i tilstrækkeligt omfang havde fulgt op over for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Dertil kommer en stærk kritik af, at nævnet ikke gjorde mere for at oplyse borgeren om sagsbehandlingstiden.

Info om hurtigst muligt er ikke godt nok

Fx blev der ikke oplyst en forventet tidshorisont eller hvornår sagen forventes at kunne færdigbehandles, men nævnet havde blot sendt en automatisk underretning om, at man bestræbte sig på at afslutte sagen hurtigst muligt.

Det er ikke godt nok.

-     Det er vigtigt for borgerne at vide, hvornår de kan forvente at få svar fra myndighederne. Selv hvis myndighederne ikke kan give et præcist tidspunkt, bør de give en tidsmæssig ramme ud fra sagens oplysninger, karakter og type, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden har i øvrigt lavet en guide til myndigheder om, hvad der anses for rimelig sagsbehandlingstid. Læs den her.

Du kan også være interesseret i: 

Problem, når datoer i dokumenter bliver ændret