hjemløs ung sammenkrøbet ved opgang

Ny rapport identificerer en række udsatte grupper, som også kan betragtes som usynlig. Arkivfoto: Colourbox

Normalt er det primært hjemløse og andre i den svære kategori, man tænker på som udsatte grupper.

Men Tænketanken Justitia har identificeret og navngivet 15 andre udsatte grupper, der også kan betragtes som usynlige – og hvis retssikkerhed kræver særlig opmærksomhed fra den offentlige verden.

De 15 grupper er fundet på baggrund af landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt 150 danske organisationer og foreninger, samt 106 formelle og uformelle interviews med relevante forskere, advokater, NGO'er, forskere mfl.

Se listen

15 usynlige og udsatte grupper

 1. Forældre til tvangsanbragte børn
 2. Ofre for økonomisk vold
 3. Personer i misbrugsbehandling
 4. Psykisk syge personer som fastholdes i en foranstaltningsdom
 5. Menneskehandlede personer i Danmark
 6. Udsatte grønlændere i Danmark
 7. Uregistrerede EU-borgere med lovligt ophold i Danmark
 8. Personer uden lovligt ophold eller med et processuelt ophold i Danmark
 9. Etniske minoritetskvinder i skilsmisse eller samlivsophør
 10. Hjemløse borgere i en kriminaliseret livssituation
 11. Enlige forældre i en udsat situation
 12. Udsatte personer i en fastlåst gældssituation
 13. Pårørende til udsatte borgere
 14. Personer, som tilhører en kønsminoritet
 15. Mænd udsat for psykisk og/eller fysisk partnervold eller samværschikane

Kilde: "Usynlige Udsatte i Danmark"

Vis mere

Kompleks lovgivning på tværs af fagområder

Justitia peger i rapporten på, at netop disse 15 grupper møder en række forvaltningsretlige udfordringer i mødet med den offentlige forvaltning.

Det handler fx om manglende vejledning, manglende begrundelse for en afgørelse, lang sagsbehandlingstid og store digitale udfordringer.

Dertil kommer, at lovgivningen ofte er meget kompleks og går på tværs af fagområder, ligesom der i relation til flere af grupperne også er internationale forpligtelser, der yderligere øger kompleksiteten.

Andre nyheder til dig

Wammen: Ja, vi må gøre noget for digitalt udsatte 
Møbelgenbrug hjælper udsatte borgere 
Jobindsatsen skal bygges på tillid og faglighed