Rikke Fjord på sin nye arbejdsplads

Rikke Fjord har lige fået 36.000 kroner ekstra i løn og feriepenge før skat efter at have fået tjekket sin lønseddel af HK Sydjylland. Gennem hele hendes elevtid har arbejdsgiveren ikke betalt til hendes fritvalgskonto, som han ellers var forpligtet til, og det var de første 27.000 kroner. Desuden fik hun 8.000 kroner for manglende løntillæg for sin EUX-eksamen og 1.000 kroner i feriepenge.

Rikke Fjords kolleger får ikke de samme beløb, for de har ingen overenskomst og dermed heller ikke ret til de goder, som en overenskomstdækket ansat har. Men som elev skulle Rikke have de vilkår, som er bestemt af overenskomsten for området. Det siger loven, og det betyder intet, at virksomheden hverken har en overenskomst eller har tiltrådt en eksisterende. 

- Min arbejdsgiver blev overrasket over, at vi påtalte det. Men måske ikke over, at han var forpligtet til at betale, for han sad selv med lønregnskabet, så mon ikke han var klar over det i forvejen, siger den 29-årige Rikke Fjord, som bor i Haderslev og i dag arbejder et andet sted.

Det sker tit

Det er et klassisk problem, at arbejdsgiverne ikke giver eleven overenskomstmæssige forhold. Derfor spørger medarbejderne fra HK Sydjylland altid ind til lønforholdene, når de ringer for at ønske tillykke med, at eleven snart er færdiguddannet. 

- Det bedste var da, om eleverne løbende fik det, de har ret til, men sådan er det desværre ikke. Vi har flere andre sager liggende, hvor eleven fra starten Ikke har fået den rigtige løn i henhold til overenskomsten, og som vi først får kendskab til ved elevtidens slutning, ligesom i dette tilfælde, siger Dorthe Winther, faglig konsulent ved HK Handel Sydjylland. Hun opfordrer alle elever til at sende deres lønseddel ind til et løntjek, så sagen kan blive bragt i orden hurtigst muligt. 

Dorthe Winther

Det kan virke paradoksalt, at eleven ofte har ret til bedre arbejdsforhold, løn og andre rettigheder end de fastansatte. Men retten står i loven, og derfor er det ikke en forhandling, eleven skal have med arbejdsgiveren. Det er et vilkår, som følger med ansættelsen.