Arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal, Karen Brøndsholm. Foto: Tom Ingvardsen

I forbindelse med regeringens udmeldinger om, at der senest den 1. oktober skal skrues ned for varme og lys i og udenfor offentlige bygninger, står du som arbejdsmiljørepræsentant i en ny situation på jeres arbejdsplads. Du har måske medlemmer, som er i tvivl om, hvad du skal gøre, eller som er bekymrede for, hvad det betyder for deres arbejdsmiljø.

- Jeg vil opfordre til, at man som arbejdsmiljørepræsentant hurtigt tager drøftelsen i arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget om, hvilken betydning det konkret har på arbejdspladsen, og hvilke tiltag der kan sættes i værk, siger HK Kommunals arbejdsmiljøkonsulent, Karen Brøndsholm, og fortsætter:

- Det er oplagt at se på, hvad jobindholdet er på arbejdspladsen, og om der f.eks. er tale om meget stillesiddende arbejde, der eventuelt vil kunne tilrettelægges eller udføres på anden vis. Det er også vigtigt at se på, om der er lokale hensyn i relation til opgavevaretagelsen, medarbejdernes trivsel, sikkerhed og sundhed. Det kan eksempelvis være, hvis der er særlige krav til beklædning, der ikke er forenelig med en temperatursænkning, siger hun.

Det siger lovgivningen

Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at der i arbejdstiden skal være en passende temperatur for de beskæftigede i arbejdsrummet. Hvad der er en passende temperatur, afhænger af, hvilke arbejdsmetoder der anvendes, og hvilke fysiske anstrengelser der er i forbindelse med arbejdet.

Generelt er udgangspunktet, at temperaturen ved:

  • stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 grader
  • arbejde med begrænset legemlig anstrengelse ikke bør komme under 15 grader
  • arbejde med stærk legemlig anstrengelse ikke bør komme under 10 grader opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse.

Ved stillesiddende arbejde vil 18-19 grader føles koldt for mange, og det skal virksomheden reagere på.

- Mennesker oplever temperatur forskelligt. Hvis der er ansatte, som fryser på grund af temperatursænkningen, vil arbejdsgiveren skulle se på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger, siger Karen Brøndsholm.

Hun påpeger desuden, at det er vigtigt at være opmærksom på, at de nye tiltag om temperatursænkning er en anbefaling, hvor der i aftalen står, at den enkelte institution selv skal vurdere, som der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at der kan foretages undtagelser. Som eksempler er nævnt bl.a. sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og plejehjem.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du altid kontakte din lokale afdeling i HK, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at løse et problem på din arbejdsplads. Ring til os på tlf. 7011 4545.