Håndtryk

Åbenhed giver den enkelte bedre kort ved forhandlingsbordet og kan være med til at sikre en lønudvikling på din arbejdsplads. Foto: Karin Meldgaard Henriksen

Som tillidsrepræsentant har du en vigtig rolle i at være med til at sikre, at der afholdes lønsamtaler på din arbejdsplads og vejlede dine kollegaer om overenskomstens regler for fastsættelse af løn.

Men hvordan gør du det bedst? Vi giver dig her nogle punkter, du kan tage udgangspunkt i.

hvis der ikke årligt bliver indkaldt til lønsamtale

Hvis jeres ledelse ikke selv indkalder til en årlig lønsamtale, er det en god idé at få en snak med dem om, hvorfor det ikke sker. Og ikke mindst at opfordre dine kollegaer til selv at bede om en lønsamtale. 

Forberedelse er vigtigt

Det er vigtigt, at dine kollegaer er grundigt forberedt på lønsamtalen og ved, hvad der ifølge overenskomsten bliver lagt vægt på. På butiksoverenskomsten skal lønnen afspejle medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, uddannelse og stillingens indhold og ansvar. 

På kontor- og lager skal man også være opmærksom på arbejde på særlige tidspunkter, fordi der modsat butiksoverenskomsten ikke er faste satser for det.

Husk, at hvis der sker ændringer i din kollegas job, bør det også afspejle sig i lønnen. 

Du kan derfor råde til kollega til fx at se på, hvilke nye arbejdsopgaver og kompetencer, de har fået siden sidst? Hvordan de har været jobfleksible og hjulpet til i andre afdelinger? For din kollega handler det nemlig først og fremmest om at være velforberedt og stille spørgsmål til, hvad netop deres nye ansvarsområde, indsats osv. skal give i lønstigning.

Lønstatistik og gennemsigtighed

På HK’s hjemmeside kan I finde vejledning om, hvordan man forbereder sig til en lønforhandling, ligesom I kan finde HK’s lønstatistikker. Kollegerne har dermed mulighed for at sammenligne egen løn med lønnen i tilsvarende jobs.

Husk også at opfordre dine kollegaer til selv at indberette deres løn i lønstatistikken, så de har den bedst mulige statistik, når de selv skal til lønforhandling. Der er deadline for indberetning til den nye lønstatistik 30. november 2022.

Åbenhed om løn

Opfordr dine kollegaer til at snakke åbent om, hvad de får i løn.

Åbenhed giver den enkelte bedre kort ved forhandlingsbordet og kan være med til at sikre en lønudvikling på din arbejdsplads.

Læs her, hvordan åbenhed om løn førte til flere lønsamtaler med efterfølgende lønstigninger på Jeanetts arbejde.

Er du TR på et lager?

Så er der særlig grund til at være opmærksom på, at I på arbejdspladsen lokalt drøfter både muligheden for lokalaftaler og selve løndannelsen ud fra overenskomstens parametre. Det kan nemlig også være med til at løfte lønnen på din arbejdsplads. 

TR’s deltagelse i lønsamtaler

På nogle virksomheder er der enighed mellem virksomheden og en eller alle medarbejdere om, at tillidsrepræsentanten deltager i lønsamtaler. Det kan være en god idé, og det giver også dig som TR en god mulighed for at sikre, at lønfastsættelsen sker efter en systematisk vurdering og ud fra overenskomsten.

Husk også, at du altid kan tilbyde din hjælp efterfølgende. Spørg din kollega, hvordan samtalen gik, og gør din kollega opmærksom på, at du som TR kan gå til ledelsen også om lønforhold.

KONTAKT HK HANDEL’s LØNCOACH

Hvis din kollega har brug for mere sparring, så kan du opfordre kollegaen til at kontakte HK Handels løncoach. Det sker ved at ringe til din lokalafdeling på 7011 4545.