Hospitalsansat arbejder ved computeren

Arkivfoto: Colourbox

Der er kæmpe mangel på sygeplejersker, sosu’er mv i ældreplejen og sundhedsvæsenet.

Det har fået DF til at spørge social- og ældreminister Astrid Krag, hvor mange der med sundhedsfaglig baggrund arbejder med administrative opgaver i det offentlige og ikke er i kontakt med patienter/borgere til daglig.

Ministeriet har lavet en registerkørsel med data fra Danmarks Statistik omkring arbejdsfunktioner kombineret med uddannelsesbaggrund.

Og svaret lyder: Cirka 2000 (fuldtidsbeskæftigede).

Altså at der er flere tusinde uddannede sosu-hjælpere/assistenter eller syge- og sundhedsplejersker, der arbejder på det offentlige sundheds-, social- eller ældreområde inden for kategorien ”øvrige funktioner” og som blandt andet dækker over administration, økonomifunktioner eller andre ikke-borgernære opgaver.

Ministeren understreger dog, at opgørelsen er behæftet med usikkerheder, fordi data ikke viser de præcise arbejdsfunktioner, ligesom opgørelsen ikke tager højde for de medarbejdere, der delvis har administrative opgaver.

Læs om metoden bag her

Andre nyheder til dig: 

Besparelser på administrationen rammer borgerne

HK Kommunal: Vi kan frigøre nødvendige hænder til velfærden