Nickie Kristiansen, nyuddannet professionsbachelor i offentlig administration, 280922

Jeg har fundet et job, som jeg skal hjem og søge inden midnat, siger nyuddannede Nickie Kristiansen.

For Nickie Kristiansen var det nyt at komme til et arrangement, som handlede om at lære arbejdsopgaverne lidt nærmere at kende og måske endda at finde job i en af de 6 styrelser under Skatteministeriet, som deltog i ”Job i en styrelse – Skatteforvaltningen”. Hun er nyuddannet professionsbachelor i offentlig administration, og hun står uden job.

- Jeg er kommet for at se, om der er et job til mig måske. Jeg har kigget på nogle af deres jobopslag, men der er lang kø, konstaterer Nickie Kristiansen.

Hun har hurtigt spottet, at Toldstyrelsen har et job, som godt kunne være relevant for hende. Nickie Kristiansen er dog også opmærksom på, at mange arbejdsgivere ofte søger erfarne medarbejdere.

- Det er jo et problem i mit CV. Det er faktisk en af de største barrierer, at der ikke rigtig er meget andet på det end min praktik i Region Hovedstaden, konstaterer hun og fortsætter sin rundtur til de øvrige styrelser for at snuse nærmere til arbejdsopgaverne.

Den vigtigste opgave
Den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Bruus er også lige et smut forbi arrangementet, og det er der en ganske klar og umisforståelig grund til.

- Fordi det næsten er den vigtigste opgave at sørge for at få nye gode folk ansat og lært op. Man bruger utroligt mange ressourcer og tid på det. Det er virkelig vigtigt, fordi medarbejderne er kernen i skatteforvaltningen, siger Jeppe Bruus.

Mens han defilerer rundt blandt borde og roll ups fra de 6 styrelser og taler med medarbejderne, har han også en kommentar til det behov for arbejdskraft, som er i ministeriet og de underliggende styrelser.

Skatteminister Jeppe Bruus deltog i jobmesse i HK Hovedstaden 280922

- Vi har fortsat brug for at ansætte dygtige medarbejdere, understreger skatteminister Jeppe Bruus.

- Der er mange HK’er i skatteforvaltningen, som laver borgernært arbejde, som er i kontakt med borgere og virksomheder. Vi vil gerne have flere til at lave borgernært og administrativt arbejde, understreger skatteministeren.

Og ikke meget tyder på, at der bliver behov for færre ansatte i skatteforvaltningen og dens styrelser i fremtiden, vurderer ministeren.

- Vi har fortsat behov for at rekruttere dygtige medarbejdere og kommer også til at gøre det i årene fremover, fastslår Jeppe Bruus.

En kæmpe succes
Med et solidt fremmøde af interesserede HK’er, et bredt udvalg af styrelser bag bordene og en engageret samtale i HK Hovedstadens runde mødesal er Camilla Orbert Boel ikke i tvivl om sin bedømmelse af denne onsdag eftermiddag. Hun er chefkonsulent og faglig ansvarlig for den landsdækkende HK Jobbørs.

- Det har været en kæmpe succes, siger Camilla Orbert Boel. 

- Flere af dem, jeg har snakket med, har netop haft lyst til at arbejde i en styrelse. Nogen som måske tidligere har tænkt, at de ikke var kvalificerede, har fået brudt nogle af deres barrierer ned og fundet ud af, at de bestemt er kvalificerede til at arbejde i en styrelse med deres kompetencer, vurderer hun.

Og den fagligt ansvarlige for HK’s landsdækkende Jobbørs er ikke i tvivl om, at denne type arrangementer kan brede sig, både i HK men så sandelig også blandt arbejdsgiverne.

- Vi har jo en interesse i at brede samarbejdet ud til andre sektorer indenfor fx private virksomheder og handelsområdet og det kommunale område. Det kan også være, at det kunne blive en decideret jobmesse, siger Camilla Orbert Boel.

- Men lige nu har der været god feedback på det her arrangement. Jeg håber, vi kan gentage det.

Over 100 HK'ere deltog i jobmesse 280922 i HK Hovedstaden

Over 100 interesserede HK'er var med til arrangementet og i ivrige samtaler med styrelserne.

For nyuddannede Nickie Kristiansen er der dog et stykke vej, før dagens arbejde er slut. Efter en rundtur til de forskellige styrelser har hun en opgave, der venter, når hun er hjemme igen.

- Jeg har fundet et job, som jeg skal hjem og søge, for fristen er ved midnat. Det har jeg tænkt mig at søge.