Vil jeres arbejdsplads være med i et forskningsprojekt, hvor I arbejder med redskabet Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter, udviklet af BFA Velfærd og Offentlig Administration? Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet står bag projektet, som har udgangspunkt i BFA’s materiale. Der er brug for 1-2 arbejdspladser.

Som deltagere i forskningsprojektet vil I få støtte til jeres arbejde med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen. I vil også få øget viden om forebyggelse og konkrete redskaber til formålet.

Ved at deltage kan I få større bevidsthed om krænkende handlinger, om vidners rolle i en forebyggende indsats, og I kan være med til at mindske forekomsten af seksuelt krænkende handlinger på arbejdspladsen på længere sigt.

Det er en forudsætning for at deltage i projektet, at I kan afsætte tid til:

  • At planlægge og gennemføre indledende møder med forskerne i projektet
  • At ressourcepersoner fra jeres arbejdsplads deltager i en workshop afholdt af forskerne
  • At planlægge og gennemføre medarbejderworkshops, hvor I bruger redskabet ”Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter” på hele eller dele af jeres arbejdsplads
  • At en række medarbejdere, ledere og tillidsvalgte deltager i gruppeinterviews før og 6 måneder efter forløbet
  • At alle ansatte udfylder et elektronisk spørgeskema før og 6 måneder efter forløbet.

Første runde af interviews og spørgeskema forventes afholdt ultimo 2022, og den indledende workshop er planlagt til primo 2023.

Kan I tænke jer at deltage eller at få mere at vide? Så kontakt:

Lektor Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU, egmikkelsen@health.sdu.dk, 93507565

Ph.d.-stipendiat Kristian Stampe Nielsen, SDU, kstampe@health.sdu.dk, 65504990