Enner Mark Fængsel - foto Lars Aarø

4 formænd for de ansattes organisationer i Kriminalforsorgen appellerer til politikerne om at prioritere økonomien i fængslerne. Her Enner Mark Fængsel Foto: Lars Aarø.

Som dagbladet Jyllands-Posten skrev 21. september, er en del af de aftalte forbedringer af forholdene i landets fængsler sat på standby, fordi politikerne er blevet uenige om, hvor pengene skal komme fra. Kriminalforsorgen har i flere år været plaget af, at et politisk flertal ønsker hårdere og længere straffe, men uden at man har afsat tilstrækkeligt med midler til nye pladser i fængslerne eller til det kriminalitetsforbyggende arbejde.

Resultatet af uvisheden om økonomien er, at landets fængsler og andre afsoningssteder er kastet ud i et limbo. Vi vil kraftigt appellere til de ansvarlige partier om at sætte sig ved forhandlingsbordet og finde pengene i en fart.

Problemet skyldes, at den aftale om Kriminalforsorgens økonomi, som man blev enig om sidste år, blev finansieret af et forslag om at lægge moms på tv-abonnementer, som skulle give 215 millioner. Men nu vil to partier – Konservative og DF - ikke være med på at skaffe pengene ad den vej alligevel. Og regeringen har ikke fundet pengene i forslaget til finansloven for 2023.

Nu hviler der et tungt ansvar på partierne bag flerårsaftalen. De faggrupper i landets fængsler og i hele Kriminalforsorgen, som vi repræsenterer, er stærkt bekymrede for konsekvenserne, hvis ikke politikerne finder pengene til at finansiere de forbedringer, de selv har aftalt. I forvejen har skiftende regeringer skruet op for straffene, uden at pengene til afsoningen er fulgt med. Resultatet er en kriminalforsorg, som lider under mangel på rettidig omhu og hvor vi i den grad mangler pladser.

Derfor er det en bunden opgave at sikre ekstra pladser til særligt hårdkogte kriminelle og konfliktsøgende indsatte, lave nye udslusningsfængsler, som både skal frigøre andre pladser i fængslerne og ikke mindst gøre det lettere for løsladte at tilpasse sig livet uden for murene. Også en visionær plan om at frigøre tid til trængte fængselsbetjente ved at flytte administrative opgaver til HK’erne står i stampe, fordi der mangler penge. Og de socialrådgivere, som løfter en vigtig opgave med at arbejde kriminalitetsforebyggende med de indsatte har brug for rammer til at lave et ordentligt stykke arbejde.

Så kære politikere: Kriminalforsorgen er et af leddene i straffesagskæden. Når et led ikke bliver prioriteret og vedligeholdt som planlagt, ruller hele kæden dårligere.

Der er akut behov for, at I finder de penge, I selv er blevet enige om at bruge på at udvikle en slidt Kriminalforsorg! Hvis I mod forventning ikke skulle blive enige om hvordan, så foreslår vi at hente pengene fra den økonomiske reserve.

 

Rita Bundgaard, formand for HK Stat
John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen
Johanne Nordmann, formand for DJØF Offentlig, og
Mads Bilstrup, formand Dansk Socialrådgiverforening

Oplysning: Forhandlinger om at finde de sidste 215 millioner kroner til aftalte forbedringer i landets fængsler begynder fredag 30. september klokken 15.