landsklubmedlemmer og ulla moth-lund

De skal give gode råd om, hvordan arbejdet kan komme til at køre endnu bedre på tværs af straffesagskæden: Fra domstolsområdet deltager formanden for HK Danmarks Domstole Kate Kengen samt Marianne Kjølbye og Anne-Mette Kvist Simonsen. Fra Politiet og Anklagemyndighedens område deltager hhv. formand og næstformand for HK Politiet og Anklagemyndigheden Mathias Hvid Dalgaard Jakobsen, Michael Erhardsen og Helle Holm Nørregaard fra lederområdet. Fra Kriminalforsorgen deltager Susan Elling Ridderstrøm og Jane Kirstine Christiansen. Fra HK Stats sekretariat deltager HK Stats næstformand Ulla Moth-Lund Christensen og faglig konsulent Laila Klausen, mens analysechef Thomas Lynge Madsen bistår arbejdet. 

Hvilke forslag har de administrative medarbejderne til at gøre arbejdsgangene i hele straffesagskæden smartere?

Nogenlunde sådan spurgte justitsminister Mattias Tesfaye (S), da HK Stat i maj 2022 besøgte ministeren.

Formand Rita Bundgaard og Kate Kengen, formand for Landsklubben Danmarks Domstole, kom mest for at forklare ministeren om det smarte i at ansætte flere HK’ere til at aflaste dommere og andre jurister for administrativt HK-arbejde.

Men Tesfaye interesserede sig altså også for arbejdsgangene i både politi og anklagemyndighed og i Kriminalforsorgen. Sammen med domstolene udgør disse myndigheder straffesagskæden. Og den er noget slap og slidt for tiden.

Nu får ministeren snart svar på sit spørgsmål. HK Stat har nemlig nedsat en arbejdsgruppe bestående af tillidsfolk og ressourcepersoner på tværs af straffesagskæden til at finde svarene – i samarbejde med de relevante landsklubber.

Gruppen mødtes første gang 30. september i HK-Huset i København, og den skal komme med forslag til, hvordan den pressede straffesagskæde kan gøres mere velfungerende – bl.a. med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Fokus er dels på de administrative og sagsbehandlende opgaver og processer. Gruppen kigger blandt andet på HK’ernes faglighed og roller i sagsbehandlingen og arbejdet i øvrigt.

Arbejdsgruppen er en del af HK Stats mangeårige indsats for at genoprette straffesagskæden og justitsområdet. Indsatsen sker i et tæt i samarbejde med landsklubberne, tillidsfolkene og medlemmerne, fortæller Ulla Moth-Lund Christensen, næstformand i HK Stat.

Jeg glæder mig over, at erfarne tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra de berørte arbejdspladser nu kan være med til at udvikle arbejdsgangene på tværs af straffesagskæden, hvor flere tusinde HK’ere er beskæftiget. Det er netop tillidsrepræsentanter og andre medarbejdere, der ved, hvor skoen trykker, og hvordan tingene kan gøres smartere, siger Ulla Moth-Lund Christensen.