Rita - Mikkel Østergaard

Formand for HK Stat, Rita Bundgaard. Foto: Mikkel Østergaard

De offentligt ansattes lønninger er blevet et hedt emne i valgkampen. Igen og igen popper det op. Skal fx sygeplejersker, sosu’er og andre, som det kniber med at få ansat nok af – og at holde på – have en ekstra lønforhøjelse? Hvor stor skal den i givet fald være? Og hvor skal pengene komme fra?

Andre faggrupper blander sig i koret og kræver ren besked om lønnen. Senest er Politiforbundet og soldaterne i HKKF ude og kræve klarhed i medierne i dag. Mange andre faggrupper spidser også øren og føler sig berettiget til at få noget ekstra for deres arbejde for stat, regioner og kommuner.

Finansministeriet har netop regnet ud, hvad det vil koste at hæve lønnen med fem procent for sosu-hjælpere, sosu-assistenter og sygeplejersker. Prisen en og en kvart milliarder kroner om året. For fx sygeplejersker ville det kaste en lønforhøjelse på 2.200 kroner om måneden af sig.

Politikere byder sig til med halve løfter om millioner og milliarder. Statsminister Mette Frederiksen varmer op til at præsentere en model inden valgdagen den 1. november. Hun vil ifølge DR ”fremlægge Socialdemokratiets principper for, hvad der skal være afgørende for lønspørgsmålet”.

Politikernes løfter bliver som regel ledsaget af bemærkninger om deres respekt for den danske model. Modellen består i, at det er arbejdsgivere og lønmodtagere, der forhandler sig til rette om lønnen. Ikke Folketinget.

HK Stats formand Rita Bundgaard repræsenterer mange statsansatte, som givetvis har gode argumenter for også at kræve højere løn. Hun er som formand for CFU’s forhandlingsudvalg de statsansattes chefforhandler ved overenskomstfornyelserne. Og hun deltager i lønstrukturkomitéen. Den blev nedsat af regeringen for et år siden i oktober 2021 med tidligere overvismand Torben M. Andersen for bordenden til at ”tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser” om lønforholdene i den offentlige sektor, som der står i kommissoriet.

Alligevel deltager Rita Bundgaard ikke i den aktuelle debat om, hvorvidt nogen skal have mere i løn og hvordan det eventuelt kunne foregå.

- Vi melder os ikke på den bane, hvor så mange andre ellers spiller lige nu. Det er der tre grunde til, siger HK Stat-formanden.

- For det første er vi midt i en heftig valgkamp, hver der bliver serveret masser af valgflæsk i form af hele og halve løfter til højre og venstre. Her kan alle forsøge at byde over hinanden. Det er ikke en seriøs måde at afklare så vigtige spørgsmål.

- For det andet har regeringen altså nedsat lønstrukturkomiteen. Her er vi i gang med at analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor. Vi belyser effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer, herunder betydningen for den private sektor. Og komiteen skal belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel. Det arbejde er vi snart færdige med, og inden vores rapport foreligger, vil det være forkert at gå ud med solomeldinger, siger Rita Bundgaard.

- Sidst men ikke mindst skal vi vise respekt for den danske model. Konkret betyder det, at vi skal holde fast i princippet om, at det er lønmodtagerne på den ene side og deres arbejdsgivere på den anden, der forhandler sig til rette om lønnen. Ikke Christiansborg, understreger hun.