I skriver i jeres ”akutte sundhedsplan", at der skal uddannes et tastekorps. Hvad er tanken?

Tastekorpset skal aflaste det sundhedsfaglige personale, dvs. klinikerne. Derfor skal vi have uddannet personale til den slags. Lidt ligesom man i USA har såkaldte "klikkere" til at klare helt enkle opgaver i deres sundhedsplatform.

Og hvordan skal det fungere i den konkrete dagligdag? Skal en taster med på stuegang, sidde ved siden af hver (over)læge, når han/hun administrerer?

Vi har slet ikke tænkt forslaget så langt ned i detaljen eller lagt os fast på den præcise brug. Men jeg mener, vi kan lære rigtig meget af corona-forløbet, hvor man jo også hev alle mulige grupper ind og gav dem en hurtig oplæring. Det er en vigtig læring, som vi skal tænke i nu.

Men erfaringen er jo, at den amerikanske brug af ”klikkere” ikke kan overføres til danske hospitaler. At arbejde med det IT-system kræver stor faglighed med viden om alt fra patientrettigheder til patientforløb. Altså det, som lægesekretærerne er uddannet til?

Det er rigtigt, men det her er vores forsøg på at italesætte mulige løsninger på en helt akut og presset situation. Vi er meget åbne i forhold til at diskutere form, uddannelse og brug med nogle, som er endnu klogere end os.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at ordet ”tastekorps” har vakt harme hos os og lægesekretærerne. Det er som om, man slet ikke ved, hvad der ligger i den faglighed?

Jeg anerkender, at tastekorps ikke er det bedste ord. Og jeg vil gerne understrege, at forslaget ikke er et forsøg på at underkende lægesekretærernes faglighed. De har en lang uddannelse og stor faglighed. Men der er brug for akut brandslukning, og at vi tænker nyt.

Det bliver alt for fragmenteret

Det lyder da besnærende med et særligt tastekorps, der kan aflaste læger mv., men i praksis er det svært at se for sig, siger Nathali Schaap Degn, formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening.

Det vil give en endnu mere fragmenteret opgaveløsning i hverdagen, og jeg kan ikke se, at Moderaterne har sat sig ind i, hvilken faglighed det faktisk kræver. Løsningen ligger i, at vi optager så mange som muligt på vores nuværende uddannelser, og det sker ikke ved at gøre uddannelserne dårligere.

Læs hele interviewet i Kommunalbladet nr. 8, der udkommer primo december.

Formand for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, Nathali Schaap Degn, mener ikke, at forslaget overhovedet har sin gang på jord.

 

Vagthunden

Kommunalbladet kræver svar!

Har du en historie eller en sag, du mener, at HK Kommunals vagthund bør bide sig fast i? Så skriv til journalist Mogens Jepsen.