Formanden for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening, Nathali Schaap Degn, mener ikke, at forslaget om et såkaldt "tastekorps" er ideelt.

Med en turbouddannelse på 2-3 måneder vil partiet Moderaterne uddanne et ”tastekorps”, der kan aflaste læger og sygeplejersker og på den måde frigøre mere tid til patienterne. Men forslaget om en turbouddannelse er ude af trit med virkeligheden, siger Nathali Schaap Degn, der er formand for de sundhedsadministrative medlemmer af HK Kommunal.

- Det er urealistisk at forestille sig, at man kan tage folk ind fra gaden og i løbet af to-tre måneder uddanne dem til at kunne varetage de vigtige sundhedsadministrative opgaver. I dag er patienternes forløb og behandling helt afhængig af, at det administrative fungerer effektivt og på et højt kvalificeret niveau. Opgaverne er blevet langt mere komplekse de senere år. Det er blandt andet derfor, at vi netop har fået løftet uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Vi har i hospitalsvæsenet brug for højt kvalificerede sundhedsadministrative medarbejdere, der kan levere kvalitet og sikkerhed for patienterne, siger Nathali Schaap Degn.

Læg ”tastekorps” i mølposen

Formanden for Danske Sundhedsadministratorers Landsforening hæfter sig også ved, at betegnelsen ”tastekorps” opleves som nedladende over for de mange dygtige administrative medarbejdere i sundhedsvæsenet.

- Jeg er ked af, at nogle politikerne kan finde på at betegne vores arbejde som ”tastekorps”. Det underminerer en vigtig faglighed på vores hospitaler, så derfor håber jeg, at den betegnelse hurtigt bliver lagt i mølposen igen, siger hun.

Nathali Schaap Degn fremhæver, at hun derimod er helt enig i, at der er behov for at kigge på en bevidst opgaveglidning i sundhedsvæsenet, hvor de sundhedsadministrative overtager langt flere af de administrative opgaver fra det behandlende personale.

- Vi har gennem mange år foreslået, at man kigger på de administrative opgaver, som læger og sygeplejersker udfører i dag. Ofte er det opgaver, som læger og sygeplejersker ikke er uddannet til, og mange oplever, at det tager kostbar tid fra patienterne. Derfor er det en god ide at flytte en del af disse opgaver til det sundhedsadministrative personale. Det vil være en win-win situation. Og så skal man selvfølgelig samtidig sørge for at øge optaget på uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, så vi får uddannet nogle flere. For allerede i dag er der mangel på lægesekretærer flere steder, siger Nathali Schaap Degn.

Kræver viden om sygdomme

Hun pointerer, at det administrative arbejde i dag kræver langt mere end kendskab til it-systemerne.
- Hvis man skal kunne bidrage og tage fra på en afdeling, så kræver det en bred viden om sygdomsforløb og sygdomslære, det kræver en indsigt i organisationen og det kræver kommunikative færdigheder, siger Nathali Schaap Degn.

 

Læs også: Kommunalbladet har interviewet ordfører på akutplanen, Monika Rubin, læge og ph.d.-forsker på Herlev Hospital, for en forklaring