Lene Roed. Formand for HK Kommunal

Formand for HK Kommunal, Lene Roed. Foto: Tom Ingvardsen. 

Socialdemokratiet har netop fremlagt en plan, hvor man vil afsætte tre milliarder kroner frem mod 2030 til et lønløft for nogle grupper i den offentlige sektor, og syv principper for, hvordan pengene skal bruges.

Formand for HK Kommunal, Lene Roed, anerkender, at der er behov for at genoprette velfærden, efter den offentlige sektor gennem mange år er blevet udhulet. Men det bliver en svær øvelse at sikre en god og solid løsning, der ikke bare sender problemerne andre steder hen.

Der er problemer med at rekruttere over en bred kam, også inden for HK's grupper.
- Lene Roed, formand for HK Kommunal
- Som kolleger i velfærden er alle faggrupper helt afhængige af hinanden. Det er en kompleks øvelse at løse rekrutteringsudfordringerne. Derfor er det afgørende, at løsningen ikke bare forskubber problemerne til andre fag i den offentlige sektor, og vi skal have en sikkerhed for, at en lønstigning til nogle faggrupper ikke får en negativ effekt på andre faggrupper. Man skal huske, at der er problemer med at rekruttere over en bred kam, også inden for HK’s grupper, siger Lene Roed.

Presset arbejdsmiljø er et stort problem

HK Kommunals formand glæder sig over, at politikerne bredt anerkender den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn og vilkår, ligesom hun glæder sig over, at de ekstra midler holdes ude af reguleringsordningen. Men der er stadig mange forhold, der er uafklarede, ligesom der skal findes løsninger på det pressede arbejdsmiljø.

- Medarbejderne i den offentlige sektor løber stærkt. Alt for stærkt. Og derfor kan løn ikke stå alene. Vi er nødt til samtidig at skabe varige forbedringer i medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis vi skal lykkes med genopretningen. Fleksibilitet, anerkendelse og god ledelse er nødt til også at være en væsentlig del af løsningen, siger Lene Roed.

Vi kan overtage administrative opgaver 

Formanden peger på, at der er et stort behov for at få kigget på, hvilke faggrupper der løser opgaverne.

- Med en bevidst opgaveglidning kan vi frigøre værdifulde ressourcer. Her er jeg meget glad for, at sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde i dag selv nævner både HK'ere og lægesekretærer, som vigtige medarbejdere, der kan overtage langt flere administrative opgaver og dermed frigøre tid for eksempelvis læger og sygeplejersker. Det er noget, som HK Kommunal har arbejdet for gennem flere år, og det lyder som om, at politikerne endelig har lyttet. Det betyder selvfølgelig også, at der skal kigges på et større optag af elever i kommuner og regioner samt flere studerende som sundhedsadministrativ koordinator og administrationsbachelor, siger Lene Roed.

Hun ser frem til, at den store viden og de mange analyser, som Lønstrukturkomiteen har arbejdet på det seneste år får en vigtig plads til det kommende arbejde.
- Det er helt afgørende, at vi får et solidt grundlag for det vanskelige arbejde, der nu skal i gang. Her vil Lønstrukturkomiteens analyser være meget betydningsfulde, siger Lene Roed.

Syv principper 

De syv principper, som Socialdemokraterne har spillet ud med for fordelingen af de tre milliarder kroner, ser sådan ud:

  1. Skal bidrage til at løse rekrutteringsudfordringerne
  2. Skal sikre mere lige aflønning
  3. Skal målrettes stillinger med borgernære opgaver
  4. Skal bidrage til, at flere arbejder på fuld tid
  5. Skal bidrage til, at der bruges færre vikarer
  6. Skal baseres på et solidt fagligt grundlag
  7. Skal indføres økonomisk ansvarligt.

 Lene Roed til politikerne: "Tjek lige den virkelige verden!"