Nikolaj Rosenkilde Kølbæk er for tiden i praktik i Herning i Administrations- og Servicestyrelsen der er en del af Skatteministeriets koncern. Han forventer at afslutte sin uddannelse før sommerferien 2023.

Mere end 10 år er gået, siden de første professionsbachelorer i offentlig administration tog deres afsluttende eksamen. Op mod 3.000 er færdiguddannet via denne uddannelse, og mange af dem gør sig nu gældende i relevante job i især kommuner og stat. Men der er brug for endnu større kendskab til de kompetencer, de studerende får på denne relativt nye uddannelse, mener formanden for Administrationsbachelorernes Landsforening (ABL):

- Vi oplever stadig, at der er chefer og ledere i det offentlige, der ikke kender uddannelsen ret godt, og dermed ikke er så tilbøjelige til at ansætte administrationsbachelorer. Derfor skal vi være bedre til at fortælle om, hvilke kompetencer vi har, og hvilke opgaver vi varetager efter afsluttet uddannelse, siger Nikolaj Rosenkilde Kølbæk.

De gode eksempler skal frem

Han appellerer til, at skolerne bliver bedre til at finde nye praktiksteder, så kendskabet bliver udbredt. Det gælder i stat og kommuner, hvor størstedelen af de studerende i dag kommer i praktik, men også i regionerne, der tager relativt få praktikanter fra uddannelsen og heller ikke ret mange færdiguddannede.

- Det handler om at italesætte de gode eksempler på arbejdsopgaver, som administrationsbachelorer varetager i deres job. Vi skal være bedre til at fortælle om deres kompetencer.
Den markedsføring må gerne række ud over det offentlige:

- Også visse private arbejdspladser kunne have glæde af ansatte med uddannelse og erfaring fra offentlig administration. For eksempel virksomheder, der indgår i offentligt-privat samarbejde, kan med fordel have medarbejdere, der har indsigt i offentlige organisationer og taler det sprog, der bruges i det offentlige, mener ABL-formanden.

Mere end hver fjerde, der har færdiggjort uddannelsen til administrationsbachelor, har i dag et job i det private erhvervsliv, men for omkring halvdelen af dem gælder det, at de sidder i job, der ikke har relation til deres uddannelse.

Selvbevidstheden skal styrkes

Selv om uddannelsen har vokset sig større, siden den blev udbudt for første gang i 2008, er der stadig tale om en lille uddannelse på de forskellige campus rundt om i landet. Derfor er der et særligt behov for, at de studerende finder sammen om deres særlige identitet.

- Koblingen mellem studerende på de forskellige semestre har ikke været så god under corona-nedlukningen. Det vil vi gøre bedre, så de, der er kommet længst og måske har været i praktik, i større udstrækning kan hjælpe de nyere studerende med at sætte ord på de kompetencer, man får under uddannelsen. Det bidrager til en fælles identitetsdannelse og kan hjælpe med at åbne øjnene for de mange jobmuligheder efter endt uddannelse. 

Han mener, at lokale administrationsbachelornetværk også kan bidrage til loyalitetsfølelsen over for HK.

- Hvis de lokale HK-afdelinger sørger for at inddrage professionsbachelorerne, har målrettede og relevante tilbud til dem og skaber et stærkt netværk, vil det helt sikkert medføre en større tilbøjelighed til fortsætte med at være medlem af HK efter endt uddannelse, siger Nikolaj Rosenkilde Kølbæk.

Han blev i foråret genvalgt som formand for Administrationsbachelorernes Landsforening (HK/ABL). Næste HK/ABL-årsmøde afvikles 17.-18. marts 2023 i Nyborg (sæt kryds i kalenderen).

Ledige pladser i HK/ABL-bestyrelsen

Bestyrelsen for Administrationsbachelorernes Landsforening (HK/ABL) var sidst i oktober samlet for at drøfte arbejdet med visionerne i ”Administrationsbacheloren 2030”, der blev vedtaget på årsmødet i foråret 2022. 
Bestyrelsen består p.t. af 11 studerende, der repræsenterer uddannelsen på tværs af landet. Den er dog ikke fuldtallig, så der er stadig plads til:
  • Et bestyrelsesmedlem fra UCN i Aalborg
  • Et bestyrelsesmedlem fra VIA UC i Aarhus
  • To bestyrelsesmedlemmer fra UC Syd i Esbjerg
  • To bestyrelsesmedlemmer fra UC Syd i Haderslev
Tag fat i formand Nikolaj, hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at blive en del af HK/ABL. Han glæder sig til at høre fra dig.