Administrative medarbejdere – nå ja, det er dem, der bare flytter papirer, og hvis hænder er ”kolde som istapper”.

 

I den valgkamp, der lige er overstået, har de administrative medarbejdere i den grad været i fokus.

 

Men hvad laver de egentlig? Vi har mødt tre administrative HK’ere, der har svært ved at genkende det billede, der er blevet tegnet af dem de forgangne måneder. Virkeligheden, de oplever, er en helt anden, og fælles for dem er, at de føler, at de alle udfører værdifuldt arbejde, der har stor betydning for borgerne.

 

De tre er: Morten Bæk, økonomikonsulent i Holstebro Kommune, Mona Anker, fuldmægtig i Koncern Økonomi i Regionshuset i Viborg, og Lena Smed, administrativ medarbejder i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Skive Kommune.

 

Fra venstre Mona Anker, Morten Bæk og Lena Smed.

Mona Anker, Morten Bæk og Lena Smed (fra venstre).

 

Lena Smed, administrativ medarbejder i PPR i Skive Kommune:

 

- Jeg sidder i en blæksprutte-funktion, hvor jeg er med til at følge op på økonomien. Overholder vi det budget, som børne- og familieudvalget og byrådet har givet os? Jeg kigger også på lønaftaler, ansættelser og IT-systemer, hvor jeg blandt andet er den, der giver medarbejderne de adgange, de har brug for.

 

- Jeg har været primus motor i forbindelse med digitaliseringen i Skive Kommune, hvor jeg har været med til at kigge på kollegernes opgaver – blandt andet dem, der er ude hos borgerne. Kan der skabes digitale løsninger, der letter deres arbejde, så de får mere tid til kerneopgaverne?

 

- Jeg er også inde omkring journalisering, aktindsigter, der søges, og har kontakt til Familieretshuset.

 

- I PPR sørger vi for, at børn og unge med udfordringer kommer godt igennem skole- eller institutionstiden. Det handler blandt andet om børn med eksempelvis angst eller autisme, hvor de og deres familier skal have hjælp.

 

- Jeg er den, der får kollegernes hverdag til at fungere. Hvis jeg blev sparet væk, ville min leder selv skulle sidde med overblikket over økonomi og løn, hvilket ville betyde, at der var ledelsesopgaver, vedkommende ikke længere ville have tid til. Og også mine kolleger ville få det svært. For dem er det vigtigt, at der er en ensartethed i den måde, tingene bliver gjort, og de siger selv, at jeg er uundværlig.

 

Mona Anker, fuldmægtig i Koncern Økonomi i Regionshuset i Viborg:

 

Jeg plejer at sige, når jeg skal beskrive mit arbejde, at jeg og mine administrative kolleger er limen, der holder det hele sammen.

 

- Jeg er med til at følge op på økonomien. Blandt andet er jeg med til at lægge budgetter og følge op på økonomien for min egen afdeling Koncernøkonomi.

 

- Jeg er med til at digitalisere processer i organisationen, så arbejdsprocesser kan smidiggøres, og der kan blive frigivet arbejdstid til andre opgaver.

 

- Jeg har ikke selv direkte borgerkontakt men er med til at skabe sammenhæng og er et organisatorisk knudepunkt i min afdeling.

 

- I administrationen er der opgaver, der rækker ud til hele organisationen, hvor kollegerne gør en forskel for borgerne på blandt andet hospitalerne og i Psykiatrien.


 

Morten Bæk, økonomikonsulent i Holstebro Kommune:

 

- Jeg laver budgetopfølgning i forhold til økonomiudvalget og også beskrivelser såkaldte sagsfremstillinger, som politikerne i udvalget bruger, når de skal træffe beslutninger i de sager, de behandler på deres udvalgsmøder. Man kan sige, at blev jeg sparet væk, så kunne det være, at politikerne tog nogle forkerte beslutninger, fordi økonomien i sagerne ikke var belyst godt nok.

 

- Jeg mener også, at jeg er med til at sikre velfærden, idet jeg med budgetopfølgningerne er med til at sikre, at der bliver handlet i tide, så der ikke skal skæres endnu mere på den borgernære velfærd.

 

- Jeg foretager også intern revision og tager ud på uanmeldte besøg på skoler og plejehjem, hvor det for eksempel handler om, hvorvidt der bliver taget vare på demente Fru Hansens værdier, altså, at de ikke forsvinder ved en fejl.

 

- Det giver en sikkerhed, at vi foretager disse besøg, ikke kun for beboeren på plejehjemmet men også for medarbejderne og beboernes pårørende. Det handler ved besøgene også om retssikkerheden i forhold til brugen af MitID.

 

- Jeg håndterer også indbetalinger til kommunen, opkræver tilgodehavender og tager mig af boligindskudslån. Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge kommunen om lån til indskud. Når lånet skal betales tilbage, sikrer jeg, at der sker en fakturering til borgerne. Sker der ingen fakturering, ja så kommer der ingen penge i kommunekassen. Så der er tale om en vigtigt administrativ funktion, som de færreste tænker på, når der bliver talt om besparelser på administrationen.

 

Læs også formand for HK Kommunal MidtVest Lene Buhls blog "Træk ikke tæppet væk under velfærds-Danmark"

Artiklen er opdateret 07. november 2022

Din stemme bliver hørt

Vi er med til at påvirke den politiske dagsorden – og husk det er din sag, vi taler. Vi har tæt kontakt med politikere både lokalt og på landsplan. Hvad end det handler om uddannelsesmuligheder eller pensionsalder, om børnepasning eller offentlig transport, så sikrer vi, at politikerne får viden om, hvordan vores medlemmer bliver påvirket af konkrete politiske forslag. Vi arbejder hver dag for at give dig de bedste muligheder i dit arbejdsliv.