Black Friday arbejdstider

Black Friday er en travl tid. Få styr på dine rettigheder her. Illustration: COLOURBOX (redigeret)

Black Friday ligger i år fredag d. 25. november. For mange handelsansatte er dagen lig med lange arbejdsdage og ekstra travlhed, men selvom der er travlt, har du stadig en række rettigheder i forhold til din arbejdstid.

Få tjek på rettighederne her, hvis du skal arbejde Black Friday eller i dagene op til og efter.

AFTENARBEJDE

Butiksansat med overenskomst: Du er sikret, så du max skal arbejde to aftener om ugen (efter kl. 17.45). Er du allerede skemalagt til f.eks. at arbejde om aftenen mandag og tirsdag i en uge, kan din chef ikke sige, at du skal arbejde flere aftener den uge, uanset at Black Friday ligger fredag, eller at der er ekstraordinært åbent andre aftener i løbet af ugen.
Undtagelse: Hvis du selv ønsker at arbejde flere aftener end to, kan i aftale det. Men du kan ikke pålægges det.

Uden overenskomst / ikke butiksansat: Der er i udgangspunktet ingen begrænsninger for aftenarbejde. Tjek evt. din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen for at se, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads.

PAUSER

Butiksansat med overenskomst: På de fleste butiksoverenskomster har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger fem timer. Pausen kan ikke overstige en time, medmindre din arbejdstid uden pauser varer mere end 7,5 timer. I så fald kan du maksimalt pålægges at holde halvanden times pause.

Kontor- og lageransat med overenskomst: På overenskomsterne med Dansk Erhverv og DIOII har du ret til en pause på mindst en halv time pr. dag og maksimalt en time.
Se, hvilken overenskomst du hører til ved at logge på Mit HK, eller find alle HK Handels overenskomster.

Uden overenskomst: Overstiger din arbejdstid seks timer, har du ifølge arbejdsmiljøloven ret til en pause. Der er ingen regler for, hvor lang pausen må være. Tjek evt. din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog for at se, hvad der står om pauser på jeres arbejdsplads.

Vigtigt for alle: Uanset hvor travlt der er, har du ret til din pause – uden forstyrrelser. Betaler du selv din pause, og bliver du forstyrret og genoptager dit arbejde, skal du have løn for det, også selvom det kun er for et kort øjeblik.

Se, hvordan reglerne er i guiden til pauser i handelsbranchen

11-TIMERS REGLEN

Lovgivningen sikrer alle ansatte en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer for hver periode på 24 timer – den såkaldte 11-timersregel. Men din arbejdsgiver har mulighed for at nedsætte de 11 timer til 8 timer 14 dage om året i forbindelse med f.eks. statusopgørelser, udsalg og altså også Black Friday.

NB! Fraviger I 11-timersreglen, SKAL arbejdsgiver altid drøfte det med tillidsrepræsentanten først. Hvis I ikke har en tillidsrepræsentant, skal arbejdsgiver drøfte det med de ansatte eller arbejdsmiljørepræsentanten, før det bliver bestemt, om I skal nedsætte hviletiden til 8 timer.

OVERARBEJDE

På overenskomst: Hvis din chef vil have dig til at arbejde over, skal du have et tillæg, medmindre du er på funktionsløn / jobløn. Du skal også, så vidt det er muligt, varsles senest dagen før, ellers skal du have yderligere tillæg. På nogle overenskomster er der desuden særlige tillæg for arbejde på helligdage og skæve tidspunkter.

Du kan læse mere om reglerne for overarbejde på overenskomst her

Guide til din løn: Se bl.a. dit forskudttidstillæg

Uden overenskomst: Du må ifølge arbejdsmiljøloven maksimalt arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit set over en fire måneders periode. Din arbejdsgiver skal derudover overholde reglerne for pauser og 11-timers reglen. Tjek også din ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen for at se, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads, og om du eventuelt har ret til tillæg.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til din arbejdstid, så kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale afdeling i HK på tlf. 7011 4545.