Lene Elgaard Nielsen passede en fremskudt position, da ofrene kom ind. Foto: Claus Boesen

Lene Elgaard Nielsen stod i sit køkken på Amager, da opringningen kom om beredskab 3. Hun trykkede straks på mobiltelefonen og bekræftede dermed, at hun kunne møde på TraumeCentret. Hun overlod gryderne til sin 23-årige søn og kørte mod Rigshospitalet.

– Undervejs kom jeg i tvivl, om jeg kunne nå ind i løbet af en halv time. Også selv om jeg udmærket ved, hvor lang tid det tager at køre. Men det er heldigvis sjældent, vi er i højeste beredskab. Derfor bliver man nemt lidt forvirret, når det endelig sker – også selv om vi har øvet, siger Lene Elgaard Nielsen.

Undervejs fik hun en sms om, at der var mødt tilstrækkelig mange, og resten kunne vende om og køre hjem igen. Men lægesekretæren var så tæt på hospitalet, at hun fortsatte og gik ind og tilbød sin hjælp. Det tog ledelsen imod.

Tjek på datteren

På vej i bilen ringede Lene Elgaard Nielsen også til sin datter for at høre, om hun vel da ikke var i Fields? Det havde der nemlig været snak om. Men datteren havde forladt indkøbscentret lige inden skyderiet.

Det er ofte situationen for personer i et beredskab. De kan blive bekymrede for deres egne. Ofte ved personalet mere end omverdenen, og det kan gøre usikkerheden om deres familie og pårørende ekstra stor.

– Der kan flyve en masse tanker gennem hovedet, siger Lene Elgaard Nielsen.

Telefonen med

Hun går altid med sin mobiltelefon. Det er ikke noget, Rigshospitalet kræver.

– Men jeg har børn, og så er det rart, at de kan komme i kontakt med mig. Nu om dage skal vi jo også bruge telefonen til meget.

– Jeg har ikke telefonen med i bad, men det er vist også det eneste sted, fortæller Lene Elgaard Nielsen.

I ambulanceporten

På TraumeCentret kom lægesekretæren i gang med at assistere ved triage i ambulanceporten. Det var sammen med en kollega.

– Der kom kun tre patienter ind og med lidt tid imellem. Men det kunne ingen vide dengang. Frygten var, at der ville komme mange og næsten på samme tid. Vi vidste, at der var rekvireret et stort antal ambulancer til Fields.

– Vi kunne høre udrykninger hele tiden. Vi stod i pauser og fulgte lidt med på de sociale medier. Her kommer somme tider de første informationer fra folk tæt på.

Ved 20.30-tiden aftalte Lene Elgaard Nielsen med sin chef, at hun kunne tage hjem igen. Hun skulle møde på dagvagt dagen efter.

Dygtigt team

Lene Elgaard Nielsen siger, at skyderiet fik ulykkelige konsekvenser. Men for personalet var det godt at prøve beredskabet. Og ikke bare som en øvelse.

– Hvis det sker igen, er vi endnu bedre forberedt. Vi har også set, at vi har et fantastisk team. En masse meget dygtige mennesker.

Lene Elgaard Nielsen besøgte Fields, da butikscentret genåbnede. Hun syntes, det var underligt at gå derinde og tænke over, at her var mennesker flygtet skrigende væk.

Læs hele temaet om lægesekretærens rolle i forbindelse med Fields skyderiet