Mange flygtede ud af indkøbscentret. Foto: Ritzau Scanpix

Det var en okay søndag eftermiddag på TraumeCentret i kælderen på Rigshospitalet. Nogle få patienter, blandt andet uheldige gør-det-selv husejere, som havde skåret sig. Et par selv­henvendere, som syntes, at nu kunne de ikke længere holde smerterne i ryggen ud.

Men pludselig kom traumelederen ind til de to lægesekretærer på arbejde. Han havde fået en melding om noget muligt skyderi i indkøbscentret Fields på Amager. Men han vidste ikke ret meget.

De to lægesekretærer tog det i første omgang roligt. Den ene var mødt 7.30 på en tolvtimers vagt. Den anden 15.30 på almindelig aftentørn. De er vant til, at der kan indløbe meldinger, hvor der alligevel ikke ankommer patienter.

– Jeg tænkte, at i Danmark er der ingen, som skyder på hinanden i et butikscenter. Højest var det måske lidt familiefejde. Lad os nu se. Jeg arbejdede videre med det, jeg var i gang med, fortæller den ene af de to lægesekretærer, som var på arbejde den dag.

Læs også: Lene har altid telefonen på sig

Det udvikler sig!

Men kort efter kom traumelederen igen og fortalte, at det så alvorligere ud. Flere var ramt i Fields. Fra det tidspunkt skiftede de to lægesekretærer fokus. De begyndte med at varsle hospitalets ortopædkirurger og gastrokirurger, som er nøglepersonale ved skudskader.

Lægesekretærerne var pludselig involveret i følgerne af en af de mest alvorlige forbrydelser i Danmark i mange år. De skulle være med til at forberede at tage imod kvæstede. Mange øvelser var pludselig virkelighed.

– Og heldigvis viste de næste timer, at alt på TraumeCentret fungerede som planlagt. Det gør ondt, at tre mennesker mistede livet i Fields. Men de tre patienter, som vi fik ind, overlevede, og vi fik tjekket alle procedurer i en katastrofesituation, siger lægesekretær Heidi Madsen.

Læs også: Flashback til bomber på Bali

Højeste beredskab

TraumeCentret skiftede efter få minutter til beredskab 3. Det er højeste niveau. Det er ikke brugt i 11 år. Sidste gang var ved ulykken på Præstø Fjord, da efterskoleelever kæntrede.

Beredskab 3 indebærer, at der tilkaldes ekstra personale. Mellem 400 og 500 ansatte på TraumeCentret er lagt ind i et særligt system med deres private mobilnumre. Den ene af de to lægesekretærer på arbejde trykkede på den knap, der sender en talt besked ud til dem om, at “vi er gået i beredskab 3”. Modtagerne skal så taste, om de kan møde i løbet af kort tid eller ej.

– Det er lidt nervepirrende at trykke på den knap. Det er vist sket engang, at der blev trykket på den ved en fejl, fortæller hun.

Hellere for mange

Skyderiet fandt sted i begyndelsen af sommerferien. Alligevel var der mødt 172 efter 40 minutter. De allerfleste kom ikke i arbejde.

– Men hellere tilkalde for mange end at stå at mangle personale. Better safe than sorry, siger Heidi Madsen. Blandt de fremmødte var også flere lægesekretærer. Nogle af dem kom også i gang med at hjælpe til.

Op af hængekøjen

En af de fremmødte var netop Heidi Madsen. Hun lå i en hængekøje i dejligt solskin i haven på Amager, da telefonen ringede. Hun var netop kommet hjem fra Fields sammen med sine børn. De havde været i H&M – en af de butikker, som lå nær skyderiet.

– Men det har jeg nu ikke tænkt så meget på. Det er det samme som at komme forbi en trafikulykke og tænke, at hvis jeg var kørt fem minutter før, så kunne jeg være involveret. De tanker har jeg heller ikke.

Heidi Madsen sagde til børnene på 8 og 13, at hun var nødt til at tage på arbejde. På vejen ind i bilen ringede hun til dem og bad dem tjekke medierne for, hvad der foregik.

Læs også: Efterbearbejdning forebygger mareridt

Triage

Efter trykket på den store knap fandt lægesekretærerne på arbejde beredskabskasser frem. I dem ligger der blandt andet veste, som fortæller, hvilken faggruppe bæreren kommer fra. Den ene lægesekretær skulle have opgaven som triagesekretær. Hendes kollega tog telefonen, som ringede mere og mere hidsigt. Tililende kolleger hjalp med at tage telefon.
I ambulanceporten stoppede lægesekretæren sammen med læge og sygeplejerske ankommende ambulancer. Bilerne kørte ikke direkte til traume­stuen, som de plejer. Der blev foretaget en indledende hurtig vurdering af skader.

Lægesekretæren tog de forberedte nødjournaler i brug. De er nummeret 1, 2, 3, 4 osv. De er delvist forhåndsudfyldt, så der kun skal føjes lidt på.

Håndtering af pårørende

Pårørende plejer at komme ned på TraumeCentret. Men i en beredskabssituation samles de et andet sted på Rigshospitalet.

Sekretærerne på TraumeCentret havde nær kontakt med blandt andet blodbanken. Ved skyderier kan der blive brug for meget blod.

Der fortsatte med at komme mel­dinger om, at der måske var endnu flere sårede i Fields. Derfor var det først
ved 22-tiden, at beredskabet ophævedes.

I løbet af aftenen tog det ekstra personale efterhånden hjem. Sekretæren på tolvtimers vagt fik en forlænget arbejdsdag. Alle forlod Rigshospitalet med en god fornemmelse.

– Tingene virkede bare. Vi kunne have taget imod mange flere patienter. Men heldigvis kom der ikke flere.

De tre døde kom først til Rigshospitalet om natten. En enkelt såret endte på akutmodtagelsen i Herlev. 17 blev behandlet for småskader, mange af dem på stedet i Fields.

fakta

Akut Koordinations Center

AKC (Akut Koordinations Center) er placeret i Rigshospitalets TraumeCenter og varetager blandt andet følgende arbejdsopgaver:
  • Modtagelse af meldinger om akutte patienter fra præhospitale enheder (akut­lægebiler, ambulancer og helikoptere)
  • Modtage og melde hjertestop og traumekald
  • Kommunikation med AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) og videre­formidle information til relevante modtagere på Rigshospitalet
  • Afgøre interne visitationsspørgsmål på alle tider af døgnet i samarbejde med sygeplejersker og læger
  • Samarbejde med andre offentlige instanser i særlige tilfælde, for eksempel statsbesøg og lignende
  • Assisterer AKC-overlægen med at koordinere indsatsen ved interne hændelser, hvor patientbehandlingen er påvirket eller i risiko for at blive det. Eksempelvis ved oversvømmelse, it-, strøm- eller vandsvigt
  • Assisterer AKC-overlægen med iværksættelse af Rigshospitalets beredskabsplan