øje og overvågningskamera

Illustration: Mostphotos

"Har du nogensinde følt dig overvåget, fordi din arbejdsgiver indsamlede medarbejderdata om dig?" Sådan lyder et af spørgsmålene i en ny befolkningsundersøgelse, som 1.120 repræsentativt udvalgte danske medarbejdere har svaret på. Bag undersøgelsen står Algoritmer, Data og Demokratiprojektet (ADD), HK, Ingeniørforeningen IDA og Dataetisk Råd, og analysen er udført af Tænketanken Mandag Morgen. På spørgsmålet svarer 20 procent af de adspurgte "ja".

Det er første gang, en undersøgelse dokumenterer, hvordan medarbejdere i Danmark oplever og forholder sig til den indsamling af medarbejderdata, der sker i stigende omfang som følge af den digitale udvikling.

Selvom hovedparten af deltagerne ikke har følt sig overvåget, er det kun hver 4., der finder det positivt, at der bliver indsamlet data om dem i forbindelse med deres arbejde. 

I et fritekstsvar beskriver en kvindelig kontoransat et eksempel på, hvordan hun har følt sig overvåget:

"Jeg havde bestilt en kjole til min datter i min formiddagspause på min arbejdscomputer. To timer senere bliver jeg kaldt til et møde med min leder, som mindede mig om, at arbejdscomputeren ikke må bruges til privatbrug i arbejdstiden."

Den kontoransatte skriver endvidere, at hun blev kaldt til møde på baggrund af data, som lederen havde indsamlet digitalt.

At medarbejdere føler sig pustet i nakken af chefen som følge af uigennemskuelig overvågning er bekymrende og bør ikke finde sted, mener HK Stat-formand Rita Bundgaard.

- Hvis arbejdsgivere overvåger, bare fordi de har det digitale værktøj til at gøre det, svækker det tilliden mellem leder og medarbejder og skader det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor på høje tid, at vi får skabt åbenhed omkring det i samarbejdsudvalgene og får tilrettet den aftale, vi allerede har om kontrolforanstaltninger på det offentliges område, så den matcher den teknologiske udvikling, siger hun.

Aftale om kontrolforanstaltninger har til formål "at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med anvendelse af kontrolforanstaltninger" og siger desuden, at "kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager" og "må ikke være krænkende over for de ansatte".

Ifølge undersøgelsen er over halvdelen, 54 procent, af medarbejderne bekymrede for, at indsamling af data om dem skader forholdet mellem leder og medarbejder. Samtidig er det kun 1 ud af 4, der har oplevet, at deres leder har talt med dem om, hvorfor de indhenter medarbejderdata.

Se alle undersøgelsens resultater på ida.dk