En af fem lønreguleringer sker pr. 1. januar 2023. Foto: Colorbox

Der er aftalt fem generelle lønreguleringer for alle ansatte i regionerne i den indeværende tre-årige overenskomstperiode. Den fjerde af de fem stigninger udløses 1. januar 2023.

I OK21-forliget blev der aftalt generelle lønstigninger i regionerne på 0,77 pct. pr. 1. januar 2023. Af beregningstekniske årsager bliver resultatet en stigning på 0,75 pct. Det skyldes, at stigningen beregnes i forhold til lønniveauet ved OK21-periodens start.

Løntabellerne på HK's hjemmeside er opdateret med de nye satser pr. 1. januar 2023.

Lønningerne i regionerne stiger for sidste gang i OK21-perioden pr. 1. oktober 2023, hvor der er aftalt 0,78 pct. i generelle lønstigninger samt udmøntning fra reguleringsordningen, der sammenkæder lønudviklingen i de private virksomheder med lønudviklingen i den offentlige sektor.

Frem mod OK24

Fra den 28. august 2023 er der to kampagneuger (uge 35-36), der skal involvere HK Kommunals medlemmer i forberedelser af den næste overenskomst. Den vil efter planen blive forhandlet færdig i de første måneder af 2024 og skal træde i kraft med virkning fra 1. april 2024.

Nærmere detaljer i planen frem mod OK24 vil blive formidlet til HK Kommunals tillidsrepræsentanter, så snart de er klar.