Husk at tjekke op på ubrugte feriedage og/eller feriefridage. Foto: Colourbox

Det er vigtigt, at du får styr på ubrugt ferie og ubrugte feriefridage. Arbejder du fx under butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal du søge om at få udbetalt feriefridage mellem 1-20. januar 2023 - ellers mister du pengene. 

Efter den nye ferielov løber ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter. I samme periode optjenes feriedagene. Disse feriedage skal være afholdt senest fire måneder efter, at ferieåret er slut. Det vil sige den 31. december, hvor ferieafholdelsesperioden slutter. 

Hvis du har feriedage til gode, som du ikke kan nå at afholde, skal du inden den 31. december indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at de overføres til næste år. Du kan på de fleste overenskomster maksimalt overføre fem feriedage, og de andre fire uger skal du sørge for at få afholdt inden 31. december 2022. 
Hvis du har overført ferie, vil det være den første ferie, som du skal afholde i det nye år. 

Hvis du ikke har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden, skal du på skrift meddele din arbejdsgiver, at der er tale om ferie udover fire uger, og at du ikke har modtaget offentlige ydelser.

Find din overenskomst her. 

SÆrligt for dig, der har været på barsel eller syg

Hvis du har været forhindret i at afholde optjent ferie, fordi du har været på barsel eller på grund af sygdom , kan du overføre op til fire ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode.
Læs mere her: Ferie under barsel

 

Har du feriefridage til gode?

Det er din overenskomst, der sikrer dig den såkaldte 6. ferieuge, som er fem feriefridage. De dage har nogle lidt andre regler end de lovbestemte. Hvis du eksempelvis arbejder under butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver, skal du søge om at få udbetalt ubrugte feriefridage inden 20. januar, da du ellers risikerer at miste dem.

På nogle overenskomster skal du søge om at få ubrugte feriefridage udbetalt. På andre bliver de automatisk overført til næste ferieafholdelsesperiode.
Find din overenskomst herunder og se, hvordan du skal forholde dig til ubrugte feriedage. 

Butiks- og Funktionæroverenskomsten med Dansk Erhverv    
Har du ikke nået at bruge de feriefridage, som du fik tildelt d. 1. september 2021, skal du søge om at få dem udbetalt. Du skal søge om dette hos din arbejdsgiver i perioden 1. januar - 20. januar 2023. Det er vigtigt, at du husker  at søge inden fristens udløb d. 20. januar 2023, da du ellers mister pengene.    
Kompensation for hver feriefridag, som ikke er afholdt, svarer til løn under sygdom. Der beregnes dog ikke pension, feriegodtgørelse - og tillæg af beløbet. Du får din kompensation udbetalt sammen med lønnen for februar 2023.

 

Butiks- og Funktionæroverenskomsten med DIO II     
Du behøver ikke at gøre noget, da ubrugte feriefridage automatisk vil blive udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb. 
Danske Slagtermestre / Drivkraft Danmark     
 Du behøver ikke at gøre noget, da ubrugte feriefridage automatisk vil blive udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb. 
Overenskomster med COOP og Irma
Det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre ubrugte feriefridage, medmindre du har haft en ferieforhindring som eksempelvis barsel eller ferie. 
Overenskomsten med Brugsforeningens Arbejdsgiverforening (BA) og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg (SFU) 
Det er som udgangspunkt ikke muligt at overføre ubrugte feriefridage, medmindre du har haft en ferieforhindring som eksempelvis barsel eller ferie. 

 

Hvis du fratæder din stillling inden 31. december

Fratræder du din stilling inden den 31. december 2022, har  din arbejdsgiver ved din fratræden pligt til at oplyse, hvor mange feriefridage, du har til gode. I dette tilfælde kan du rejse krav om kompensation for de ikke afholdte feriefridage inden for en udvidet periode - nemlig 1. januar til 31. maj 2023.
Du har dog kun ret til i alt fem feriefridage, selvom du har skiftet job. Så hvis du har optjent og afholdt dine feriefridage eller får udbetalt kompensation hos en ny arbejdsgiver, har du ikke også ret til kompensation fra din gamle arbejdsgiver.  

Læs mere her: Husk dine feriefridage, hvis du er blevet fyret