Ældre kvinde med kop

På grund af folkepensionens pensionstillæg slipper en enlig pensionist med en nedgang svarende til en tier om måneden, selvom pensionsopsparingen er skrumpet mere i 2022. Modelfoto: Sampension.

For de fleste med pensionsopsparing i markedsrente har 2022 været et urovækkende år. Nedtur for både aktier og obligationer og anden finansiel elendighed har gjort indhug i flere års markante afkast. Ifølge en opgørelse fra Nationalbanken har de danske pensionsselskaber tabt svimlende 725 milliarder kroner i året, der snart er slut.

De store tab – eller negative afkast, som finansfolk kalder det – rammer nu mennesker, der allerede er på pension eller kommer det i 2023. Andre, der nærmer sig farvel til kollegerne og goddag til den månedlige pensionsudbetaling, kan nervøst holde øje med deres pensions-app og håbe på, at den kedelige afkastkurve begynder at pege opad igen – inden de selv skal nyde godt af opsparingen om få år.

Sampension, hvor hovedparten af HK Stats og en del af HK Kommunals medlemmer har deres arbejdsmarkedspension, forventer her tæt på udgangen af 2022 et samlet fald i pensionen i 2023 på omkring 8 procent. Det oplyser kommunikationsdirektør Michael Carlsen.

Afkast på minus 3,9 procent i 2022

Den forventede nedgang gælder kunder med markedsrente med nul år til pensionen. For denne gruppe af kunder lå afkastet for 2022 den 19. december 2022 på minus 3,9 procent. Men faldet i pensionerne omfatter også beregningsrenten, som for de fleste HK-pensionister er på 4,5 procent. Procenter, som altså ikke bliver udbetalt i 2023. Samlet fald bliver derfor forventeligt omkring de 8 procent, siger Michael Carlsen.

Beregningsrenten er den rente, pensionsselskaberne bruger til fremskrivning ved prognoser af pensionernes størrelse ved udbetaling i markedsrentemiljøet. Men effekten for den enkelte af den forventede og markante nedgang bliver langt mindre.

Nettonedgang på under en promille

For en enlig pensionist, der også får folkepension, med en årlig udbetaling fra Sampension på 80.000 kroner vil nedgangen i nettoindkomst være på under en promille, nemlig 0.05 procent. Det svarer til en tier om måneden. Forklaringen er, at der sker en lavere modregning i folkepensionens pensionstillæg, når indtægten fra arbejdsmarkedspensionen falder.

Tilsvarende vil en gift eller samlevende pensionist (hvis samlever også er pensionist) få en nettonedgang i indkomst i 2023 på cirka 123 kroner om måneden. En enlig pensionskunde med en udbetaling før skat på 140.000 kroner i pension i 2022, har udsigt til at gå 224 kroner ned i nettoindkomst, viser Sampensions beregninger. Selskabet har informeret nuværende pensionister om udsigterne for 2023.

Se Sampensions regnestykker for pensionisternes indkomstudvikling i 2023 og forudsætningen for dem

7 år gav plus 6,53 procent om året

Ifølge en rapport fra investeringseksperten Nikolaj Holdt Mikkelsen ligger Sampension pænt i konkurrencen blandt danske pensionsselskaber om at levere de bedste afkast til kunderne. Fx viser rapporten, at Sampension for kunder med markedsrente, moderat risiko og 15 år til pensionen i 2022 er på en 2. plads, når det gælder afkast. Her var tabet – det negative afkast – på 1,30 procent det seneste år.   

Kun Pensiondanmark gjorde det bedre – med et tab for denne gruppe af kunder på 1,11 procent.

Ser man på afkastet over de seneste 3 år til kunder i markedsrente, middel risiko og med 15 år til pensionen, indtager Sampension 1. pladsen med et gennemsnitligt afkast pr. år på 7,74 procent.

Investeringsafkast skal ses over lang tid, siger man. Nikolaj Holdt Mikkelsens rapport over selskabernes performance viser også, at forskellene mellem selskaberne udjævner sig, når man ser på en 7-årig periode.

I denne ’disciplin’ er Sampension nummer 2 med et gennemsnitligt afkast på 6,53 procent om året, mens vinderen over 7 år - Industriens Pension – nåede op på at forrente kundernes opsparing med 6,65 procent om året i gennemsnit. Nede på en 10. plads ligger Topdanmark med et gennemsnitligt afkast de seneste 7 år på 4,31 procent.