rita med buket

Rita Bundgaard og hendes formandskolleger i HK har sendt blomster til de nye ministre for at byde dem velkommen og minde dem om, at de skal lade de rette kompetencer løse de rette opgaver.

Rita, de andre HK sektorformænd og forbundsformand Anja har tirsdag sendt et brev og en blomsterhilsen til alle nye ministre i Mette Frederiksens SVM-regering.

I HK ser vi frem til at samarbejde med jer. Husk at lade de rette kompetencer løse de rette opgaver, lyder opfordringen. 

I HK Stat ser formand Rita Bundgaard også frem til samarbejdet med den nye regering og alle de nye ministre. Nogle med forventningens spænding og andre med glæde over, at de velkendte ansigter fortsætter.

I den sidste kategori vækker det stor glæde i HK Stat, at Jeppe Bruus fortsætter som skatteminister. Det hårdt prøvede skatteområde har skiftet ministre så mange gange, at det er godt med noget kontinuitet og en minister, som er dybt nede i sagerne, lyder det.

Rita: Det er som at komme hjem

I Finansministeriet fortsætter også Nicolai Wammen, og han får en ny, spændende og uhyre vigtig opgave som øverste chef for de offentligt ansatte. Med den nye regering flytter Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og opgaven med offentlige overenskomster nemlig tilbage til Finansministeriet, hvor det også traditionelt har hørt til, inden det i 2019 blev "udlånt" til Skatteministeriet. 

- Det føles lidt som at komme hjem. Vi har altid været glade for, at ansvaret for statens ansatte var lagt i Finansministeriet. Det virker som det rigtige sted at have det,” siger Rita Bundgaard, der ud over at være formand for HK Stat også er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og dermed topforhandler for de statsansatte.

- Nye ministre og især nye og ændrede ressortområder giver flytninger, forandringer og en masse afledt arbejde. Vi ved, at mange af vores medlemmer får travlt med at flytte, skifte brevpapir og nu skal finde deres plads i nye organisationer. Det er vi vant til, og de fleste har prøvet det før.

- Men vi ved også, at mange har haft et meget stort arbejdspres længe. Og nu kommer en ny regering med et stort reformprogram. Her opfordrer vi til, at de nye ministre har øje for deres medarbejdere og passer godt på dem.

Justitsminister skal skifte kæde

Den nye justitsminister er Peter Hummelgaard, og han kan udover blomster og et brev fra HK se frem til, at der allerede ligger en invitation til et møde med HK Stat.

- Hele straffesagskæden er ekstremt presset. Der er opstået tvivl om genopretningen af Kriminalforsorgen, og nye flerårsaftaler er på vej for domstole og politi. Der er så mange presserende sager, som vi har brug for at drøfte med justitsministeren hurtigst muligt, så vi kan drøfte HK’ernes vigtige bidrag, siger Rita Bundgaard.

Ellemann skal modernisere, rydde op og opruste

Temaet med, at de nye ministre har øje for, at opgaverne skal løses af medarbejdere med de rette kompetencer, vil HK Stat følge løbende følge op på.

- Det tema er også relevant for Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen, som med de enorme udfordringer skal både modernisere, opruste og rydde op.

- Her spiller HK’erne en nøglerolle i en række afgørende funktioner fra indkøb, logistik og drift til bogføring, løn og HR. Det ser frem til at samarbejde med den nye minister om, siger Rita Bundgaard.

Og så er der et helt nyt ministerområde, som formanden og HK Stat vil følge med særlig interesse.

- Den nye Digitaliseringsminister, skal vi også holde godt øje med. Vi kan godt lide at fortælle om Danmark som digitalt foregangsland og potentialet er enormt. Men den offentlige digitalisering kommer med store dilemmaer for borgernes retssikkerhed, og vi skal kæmpe for gennemsigtighed. Ellers kan det gå ud over danskernes fundamentale tillid til myndighederne.

Rita Bundgaard understreger, at hun ser frem til samarbejdet med alle de nye ministre.