Erhvervs- og beskæftigelseschef i Ishøj, Jørgen Dan Pedersen, insisterer på, at medarbejderne skal være venlige og ordentlige. Foto: Privat

- Vi skal naturligvis overholde de gældende regler på beskæftigelsesområdet. Men der står ikke noget i loven om, at man ikke må være venlig og ordentlig. Sådan falder ordene fra 55-årige HK’er Jørgen Dan Pedersen, der også er erhvervs- og beskæftigelseschef i Ishøj Kommune.

Ishøj Jobcenter kan netop i disse dage fejre etårs jubilæum som selvstændig enhed, efter at man med virkning fra januar 2022 opsagde et samarbejde om beskæftigelsesindsatsen med Vallensbæk Kommune. Og landet yngste jobcenter er lige fra starten blevet drevet efter nogle klare principper om borgerinddragelse og ordentlighed samtidig med, at ledigheden er faldet mere end landsgennemsnittet.

Kandidater fremfor borgere

Som det er tilfældet på flere andre jobcentre omtaler man også på Ishøj Jobcenter de ledige som ’kandidater’ og ikke som ’borgere’. I det hele taget betyder ord ifølge beskæftigelseschefen rigtig meget.

- Hvis jeg skal møde en ny ledig til en samtale, kan jeg vælge at præsentere mig således: ”Hej, jeg hedder Jørgen, og det er mit ansvar at få dig ud på arbejdsmarkedet igen”. Med den lille sætning har jeg allerede umyndiggjort borgeren, jeg har fortalt at JEG er den ansvarlige person, og dermed at borgeren ikke har ansvar for eget liv. Jeg fortæller samtidig, at borgeren skal UD i noget, og at man skal ud i noget skræmmende, forklarer Jørgen Dan Pedersen og fortsætter:

- Den samme præsentation kan udtrykkes således: ”Hej, jeg hedder Jørgen, og jeg er her for at hjælpe og støtte dig i at komme i arbejde igen – hvad kan jeg gøre for dig?”. Her har jeg med mine ord indikeret at jeg er her for at støtte dig, og at det er den ledige som er den ansvarlige og hovedpersonen, og jeg er hjælperen. Og jeg inviterer til dialog ved at spørge, hvad er er brug for hjælp til.

Allerede den første sætning, medarbejderne møder kandidaten med, er betydende for, hvordan det videre samarbejde vil udvikle sig, mener Jørgen Dan Pedersen.

Medarbejderne præsterer flot under urimelige rammer

I HK Kommunal er næstformand, Pia Lund Jeppesen, fuld af lovord overfor den måde, medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen griber tingene an på. Ishøjs tilgang er ifølge Pia Lund Jeppesen netop baseret på tillid til kandidaterne og deres ressourcer – en tilgang HK Kommunal har efterlyst længe.

- På linje med mange andre jobcentre landet over er det i den grad anerkendelsesværdigt, at ledelse og medarbejdere også på Ishøj Jobcenter til stadighed har overskud og evner til at møde kandidaterne ud fra princippet om inddragelse og dialog. Den tilgang til de ledige, sygemeldte og kontanthjælpsmodtagerne er ganske enkelt imponerende ikke mindst set i lyset af, at der er maksimal turbulens om beskæftigelsesindsatsen, siger HK Kommunals næstformand.

Talrige reformer, jobcenterbashing og senest den nye regerings udmelding om, at der skal spares tre milliarder kroner på indsatsen, er den virkelighed, medarbejderne på landets jobcentre ifølge Pia Lund Jeppesen præsterer under.

- Til trods for de på mange måder helt urimelige rammer, medarbejderne arbejder under, formår de ikke desto mindre at levere en helt afgørende og meget dedikeret hjælp til titusindvis af mennesker og til kommunernes virksomheder. De ansatte i den kommunale beskæftigelsesindsats fortjener al respekt, og de skal vide, at HK Kommunal vil strække sig rigtig langt for at stå på mål for dem, siger Pia Lund Jeppesen.

Varige løsninger

På Ishøj Jobcenter hedder kerneopgaven, ’at bistå borgeren i at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet for derigennem at oppebære hel eller delvis selvforsørgelse’, forklarer beskæftigelseschefen.

- Bemærk ordene: ’bistå’, ’varig’, hel eller delvis selvforsørgelse’. De ord signalerer igen, at det er vores kandidater, der er hovedpersonerne. Det er dem, vi skal støtte. Vi skal finde de varige løsninger, selvom det kan tage lidt længere tid. Så hellere en sådan løsning end hurtige dårlige løsninger. ’Alle har værdi – og alle kan noget af værdi’ går igen i alt det, vi foretager os med vores ledige kandidater, siger Jørgen Dan Pedersen.

Det vigtige for Ishøj Kommunes beskæftigelseschef er, at brugerne af jobcenteret – de ledige og de lokale virksomheder – føler sig godt behandlet.

- For det er i min optik nøglen til succes. Det er alle andre jobcentre også optaget af, så det er der ikke noget hokus-pokus i. Vi går måske bare nogle forskellige veje mod målet, siger Jørgen Dan Pedersen.

Artiklen er opdateret 21. december 2022