HK Kommunal er enig med professor Thomas Bredgaard i, at besparelser på jobcentrene er en dårlig løsning. Foto: Lars Pryds

- Vi har på lange stræk et meget velfungerende arbejdsmarked i Danmark. Og det tror jeg faktisk ikke kunne have ladet sig gøre, hvis det ikke havde været for jobcentrene og for den aktive beskæftigelsesindsats.

Sådan siger en af landets førende arbejdsmarkedsforskere, professor Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet, der i dagens P1 Morgen udtrykker stor bekymring over regeringens planer om at spare tre milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen frem mod 2030 og at afskaffe jobcentrene i deres nuværende form.

Lavthængende frugter er plukket

Der er ifølge professoren gode intentioner i regeringens forslag om at lette nogle af de statslige proceskrav og i højere grad at give meget ressourcesvage borgere rene sociale indsatser. Men det er hverken hensigtsmæssigt eller realistisk at fratage beskæftigelsesindsatsen så store ressourcer, som der er tale om i regeringens forslag, mener han.

- Man har jo gennem de seneste 5-7 år arbejdet meget på at afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen, så man har sådan set plukket de lavthængende frugter på det her område. Man kan afbureaukratisere mere og spare ressourcer, men slet, slet ikke i den størrelsesorden, man taler om her, siger Thomas Bredgaard til P1 Morgen.

Jobcentrene sikrer et velfungerende arbejdsmarked

Meget af den kritik, der har været af jobcentrene i den offentlige debat, er ifølge Thomas Bredgaard uberettiget, hvis man kigger på de resultater, jobcentrene har leveret.

- Vi har jo rekordhøj beskæftigelse og meget lav langtidsledighed lige i øjeblikket, og vi har på lange stræk et meget velfungerende arbejdsmarked i Danmark. Det skyldes ikke mindst jobcentrene og den aktive beskæftigelsesindsats, der har som formål at skabe et velfungerende arbejdsmarked, hvor dem, der udbyder sin arbejdskraft mødes med dem, der efterspørger arbejdskraften, lyder det fra professoren.

Jobcentrene sikrer, at ledige står til rådighed på arbejdsmarkedet, men motiverer også de ledige til at være aktivt jobsøgende og opkvalificere dem, hvis de mangler kvalifikationer, forklarer professoren til P1 Morgen.

Lavkonjunktur kalder på mere jobindsats

Han mener, det er en dårlig ide at fjerner midler fra beskæftigelsesområdet i en situation, hvor konjunkturerne ser ud til at vende og vi får flere ledige.

- Her har man om noget brug for jobcentrene. Også derfor er jeg bekymret over, at man sparer så store ressourcer på beskæftigelsesindsatsen, siger Thomas Bredgaard, der peger på, at en nedlæggelse af jobcentrene ikke er en besparelse i sig selv.

- Opgaven består jo, selvom man sætter et nyt skilt på fordøren, siger han.

Og så skaber det ifølge professoren i sig selv mere bureaukrati, hvis kommunerne nu skal ind og facilitere og overvåge det marked med flere aktører, som vil blive resultatet af regeringens plan om, at de ledige i højere grad selv skal kunne vælge hvem, de vil hjælpes af.

Artiklen er opdateret 11. januar 2023