ringbind lommeregner og briller

I år kommer der nye regler, som kan få indflydelse på pensionsindbetalinger, fradrag, og hvornår man vælger at gå på pension. Foto: Mostphotos

Lige nu er der god grund til at bruge lidt tid på din pension. Året 2023 byder nemlig på en række nye regler og ændringer, som kan få betydning for din pension, og hvornår du trækker dig fra arbejdsmarkedet.

mere attraktivt at blive længere

I 2022 er der indgået en politisk aftale om at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af ens egen arbejdsindtægt. Det kommer til at betyde, at man som pensionist fremover kan takke ja til arbejde uden at blive trukket i folkepensionen. Reglerne ventes at blive vedtaget i 2023 og vil efter alt at dømme komme til at gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Seniorpræmie, hvis man udskyder pensionen

Også i det nye år kan man få en skattefri seniorpræmie for både det første og andet år, man arbejder videre efter folkepensionsalderen. I 2023 får man 45.415 kroner for det første år, man arbejder efter folkepensionsalderen, og 27.033 kroner for det andet år. Timekravet er på mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder, man arbejder, efter at man har opnået folkepensionsalderen. Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen.

Ægtefællemodregning ophører

Hidtil har det været sådan, at pensionister får mindre i folkepension, hvis deres ægtefælle eller partner arbejder. Men med de nye regler forsvinder modregningen, og det vil kunne mærkes. Beregninger fra Sampension viser, at en folkepensionist kan få godt 2.000 kroner mere udbetalt om måneden som følge af de nye regler.

Nye satser for pensionsindbetalinger

Fra 1. januar 2023 stiger grænsen for, hvor meget man kan indbetale på den såkaldte aldersopsparing. Du kan nu indbetale 8.800 kroner om året mod hidtil 5.500 kroner. Har du 7 år eller færre til folkepensionsalderen, må du indbetale 56.900 kroner til en aldersopsparing. På en ratepension kan du indbetale 60.900 kroner med fuldt fradrag. Også indbetalinger til livsvarig pension er fradragsberettigede, og betaler du via din arbejdsgiver, er der ingen øvre grænse. I 2023 får man desuden et ekstra ligningsmæssigt fradrag af pensionsindbetalinger op til 77.900 kroner.

Læs mere på Sampensions hjemmeside: Disse ændringer kan få betydning for din pension i 2023