Thomas Gliese og Brian Eskildsen, Slagelse Jobcenter

Thomas Gliese og Brian Eskildsen, Jobcenter Slagelse.

10. januar var tillidsrepræsentanter fra sjællandske jobcentre samlet på Hotel Kirstine i Næstved for at dele erfaringer og viden med hinanden. Til stede var tillidsrepræsentanter fra blandt andet Greve, Lejre, Lolland, Stevns, Holbæk og Slagelse.

Snakken blev hurtigt tunet ind på jobcentrets fremtidige rolle efter regeringens snak om at spare 3 milliarder på beskæftigelsesindsatsen og nedlægge jobcentrene.

Se regeringsgrundlaget på stm.dk

Vis tillid og respekt

Et emne, der blev nævnt flere gange, var politikernes manglende tillid og respekt for medarbejderne i jobcentrene.

Der mangler en tillid til, at vi som fagprofessionelle rent faktisk kan løfte vores opgave uden at blive målt. I dag bliver vi målt på indkaldelse til samtaler, som vi skal holde med en borger inden for en vis periode, og at vi får borgere aktiveret
- Karina Christensen, rådgiver hos Lejre Kommune, tillidsrepræsentant for Center for Job & Social og fællestillidsrepræsentant for Lejre Kommune.

Portræt af Karina Christensen, Lejre Kommune

Karina Christensen, Lejre Kommune.

På netværksmødet fik alle tillidsrepræsentanter mulighed for at dele tanker og erfaringer fra deres arbejdspladser. Her blev det tydeligt, at jobcentrene langt fra er ens i de forskellige kommuner, men at de også står overfor mange af de samme udfordringer.

- Det, der rører sig hos os, det rører sig også hos andre, fortæller Thomas Gliese, der er nyvalgt tillidsrepræsentant i Jobcenter Slagelse, hvor han arbejder som beskæftigelsesmedarbejder inden for opkvalificering.

Det er første gang, Thomas Gliese deltager i netværksmødet for tillidsrepræsentanter på beskæftigelsesområdet, og han var med for at suge en masse viden til sig.

- Vi er en del af en stor paraply af viden og kompetencer inden for området. Det er rart, når man er ny tillidsrepræsentant, supplerer Brian Eskildsen, der også er nyvalgt tillidsrepræsentant i Jobcenter Slagelse, hvor han arbejder som arbejdsmarkedskonsulent.

Efterlyser udspil fra regeringen

En af de løsninger, der kom på bordet på netværksmødet, var at fjerne den overdokumentation, som de ansatte på jobcentrene i dag er underlagt, da den ofte bliver et benspænd.

Mindre dokumentation vil komme borgeren til gode, da der vil blive mere tid til den enkelte borger og deres behov, lød nogle af argumenterne.

Samtidig blev det understreget, at fjerner man dokumentationen, må man også væk fra at måle på medarbejdernes samtaler, spørgeskemaer og henvisninger. Frem for alt skal man se på, om borgerne får den hjælp, de skal have.

Hotel Kirstine i Næstved

Hotel Kirstine lagde rammer til det første netværksmøde for jobcentrenes tillidsrepræsentanter. 

Frustrationen over, at regeringen endnu ikke er kommet med et udspil, var også til at mærke. Det samme gælder frustrationen over, at jobcentrene ikke er inviteret med i processen.

I nogle kommuner fylder bekymringen om fremtiden mere end andre steder. På jobcentret i Slagelse begynder de at kunne mærke uroen hos medarbejderne.

Det summer derude. Folk er bekymret, da vi ikke ved, hvad der kommer til at ske
- Bjarne Eskildsen, tillidsrepræsentant, Jobcenter Slagelse.

For tillidsrepræsentanten i Lejre Jobcenter, Karina Christensen, er det største ønske til regeringens udspil, at de vil vise mere tillid til medarbejdere inden for beskæftigelsesindsatsen.

- Hav tillid til, at jeg godt kan vurdere, hvad den enkelt borger har brug for, og hvad der giver mening. Det giver for eksempel ikke altid mening at holde 4 samtaler på 6 måneder med en person, som jeg ud fra mit faglige skøn, vurderer er ressourcestærk, og som har en arbejdsgiver, han måske kan vende tilbage til, forklarer Karina Christensen.

Netværksgruppen for tillidsrepræsentanter mødes 4 gange om året for at sparre og netværke med hinanden. 

Hvis du som medlem gerne vil høre mere drøftelserne på mødet, eller hvad der ellers sker på dit område som ansat i et jobcenter, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant.

Læs også:
Fokus på medarbejdere efter hård kritik