hånd holder kort mod terminal

Nogle HK Stat-medlemmer elsker deres tillidsrepræsentant, deres overenskomst eller det stærke faglige fællesskab. Nogle lægger vægt på, at HK’s faglige konsulenter og specialiserede arbejdsmarkedsjurister har deres ryg. Andre sætter pris på gode råd til jobsøgning og videreuddannelse, lønforsikring eller på det at have en stærk fagforening, som kæmper for store bededag og et bedre arbejdsmiljø.

Men hvad skal HK gøre, når flere – især på de private arbejdspladser – vælger at gå på arbejde UDEN at være med i en af de fagforeninger, som laver overenskomsterne?  

Det spørgsmål blev i sidste uge heftigt diskuteret på HK Stats sociale medier.

Et problem, at man ikke behøver betale til fællesskabet

”Vi kan risikere at flere og flere bliver freeridere, og derved vil fagforeningerne miste deres "magt", og vil ikke have et organiseringsniveau som gør, at vi kan bibeholde vores position i forhold til overenskomster og arbejdsforhold. Derfor synes jeg, at det er et problem, at man ikke behøver at betale til fællesskabet, når man vil have del i goderne.”

 

I dag forærer fagforeninger deres mest værdifulde produkt væk til alle
- Lasse Thorn, formand HK Privat Sjælland

 

Sådan skrev Helle Colding Seiersen på HK Stats facebookside. Helle er fællestillidsrepræsentant for de HK-ansatte på Aarhus Universitet og medlem af HK Stats sektorbestyrelse.

HK’s hovedbestyrelse har besluttet i 2023 at lave en omfattende gennemgang af de ydelser, som fagforeningens medlemmer får med deres medlemskab. På den baggrund vil HK-bestyrelsen diskutere retning og visioner.

Fagforeningerne forærer deres mest værdifulde produkt væk

Flere af hovedbestyrelsens medlemmer har taget debatten op om, hvor HK Skal hen. Og den aktuelle debat på HK Stats sociale medier blev kickstartet af et indlæg formand for HK Privat Sjælland, Lasse Thorn. Han foreslog i et indlæg i Berlingske, at der fremover skal være bedre sammenhæng mellem, hvem der får glæde af overenskomstgoderne, og hvem der betaler for, at der bliver indgået overenskomster.

"I dag forærer fagforeninger deres mest værdifulde produkt væk til alle. Forestil dig lige den forretningsmodel præsenteret i Løvens Hule. (...) Jeg er sikker på, at de ikke ville investere så meget som en krone uden at stille krav om, at forretningsmodellen blev ændret," skrev Lasse Thorn.

Derfor foreslår han at opkræve en overenskomstpræmie hos alle lønmodtagere, som er omfattet af overenskomsten.

"Pengene skal gå til den fagforening, overenskomsten er indgået med – til dækning af udgifterne, som er forbundet med at tegne nye overenskomster, genforhandle de eksisterende og sikre, at de bliver fulgt. Bliver det indført, skal fagforeningerne til gengæld sætte kontingentet ned med mindst et tilsvarende beløb," lyder det fra Lasse Thorn.

Alle på arbejdsmarkedet er medlem af den danske model

På HK Stats facebookside fik han opbakning fra formand Rita Bundgaard.

"Vigtig og nødvendig debat! Min holdning er, at alle bør være med til at betale for overenskomst-elementer og for det arbejde, der bliver lagt i at forny, forhandle, udvikle og forvalte overenskomsterne. Det er mest rimeligt. Vi har som samfund erkendt, at det er vigtigt i fællesskab at regulere vilkårene i arbejdslivet. Så må alle på arbejdsmarkedet også bidrage til udgifterne ved at have en overenskomst," skrev Rita.

Hun understregede samtidig, at det "naturligvis ikke skal være nogen tvang at være medlem af en fagforening."

"Pengene skal gå til den fagforening og de arbejdsgiverforeninger, som overenskomsterne er indgået med – til dækning af udgifterne, som er forbundet med at tegne nye overenskomster, genforhandle de eksisterende og sikre, at de bliver fulgt. Rigtig meget af dette arbejde bliver udført lokalt af tusindvis af tillidsrepræsentanter, som i et tæt samarbejde med OK-fagforeningerne udfolder den danske model i hverdagen," konstaterede HK Stat-formanden.

"På den måde ville alle komme til at bidrage til de overenskomster, som de i dag har glæde af – og som et mindretal desværre ikke betaler for. Alle, som er på arbejdsmarkedet, er medlem af den danske model,” skrev Rita Bundgaard."

Og hun er ikke den eneste, der peger på tillidsrepræsentanterne som et af de stærke trumfkort, som fagforeningen har mange af på hånden.

Mange fordele kun for medlemmer

Flere debattører peger på, at der er mange fordele ved at være med i HK, som ’freeriderne’ ikke kan få gavn af. Helle Colding Seiersen fra Aarhus Universitet er en af dem:

"De får dog ikke præcis det samme. Som medlem af en OK-fagforening har du mange fordele, hvis du skulle få problemer på arbejdspladsen, du har en TR, du kan gøre brug af, du har retshjælp og juridisk bistand, kurser m.v. Det skal man ikke glemme ... Men ja, en gang i mellem er det lidt op ad bakke 🙂.

 

Medlemsfordele i HK Stat

Overenskomster og indflydelse på dem
TR på alle større arbejdspladser. HK Stat uddanner og bistår cirka 680 tillidsrepræsentanter i hele landet
Faglig og juridisk hjælp
Personlig rådgivning om job, løn, karriere, uddannelse mv.
Lønforsikring, hvis du har ret til dagpenge
Stort udvalg af kurser og webinarer
Vejledning om Den Statslige Kompetencefond
Medlemsdemokrati, hvor du kan få indflydelse – og en fagforening, som kæmper for et godt arbejdsmiljø
Og meget mere ...
Læs mere: hk.dk/blivmedlem